Nieuws

Gebruik van de nieuwe normen - overgangsmaatregelen

Bij het nazicht van technische verslagen ihkv haar conformverklaringen, houdt de Grondbank nu reeds rekening met de nieuwe normen die vanaf 1 april 2019…

Grondbank werft aan : Projectmedewerker (m/v)

Om onze verdere groei en professionele dienstverlening te garanderen zoeken wij enthousiaste collega’s om het Projectteam te versterken. Het team is verantwoordelijk…

Grondbank werft aan : Helpdesk en administratief medewerker (m/v)

Om onze verdere groei en professionele dienstverlening te garanderen zoeken wij een enthousiaste collega om het operationeel team te versterken: een helpdesk…

Workshop voor starters – erkende bodemsaneringsdeskundigen – 26 oktober 2018

De Grondbank start vanaf dit najaar met een 3-maandelijkse workshop voor nieuwe werknemers bij erkende bodemsaneringsdeskundigen. Tijdens deze workshop…

Boringen doorheen verhardingen / in gebouwen

De Grondbank stelt af en toe vast dat tijdens het veldonderzoek voor het technisch verslag niet steeds (of onvoldoende) door de aanwezige verhardingen…

Afbakening 3-delige codes - de belangrijkste principes

In dit nieuwsitem komen we terug op de belangrijkste principes voor de afbakening van de verschillende milieuhygiënische kwaliteiten. 3-delige code De…

Indeling van de kadastrale werkzone(s) - de belangrijkste principes

Een kadastrale werkzone is dat deel van een projectzone waar de milieukenmerken van de bodem gelijkaardig zijn. Belangrijk daarbij is dat niet enkel de…

Kadastrale werkzones versus 3-delig codes

Het zoneringsplan is het belangrijkste onderdeel van een technisch verslag: het dient alle essentiële informatie te bevatten over de gebruiksmogelijkheden…

Risico-gebaseerde terugsaneerwaarden en de randvoorwaarden

Bodemsanering in Vlaanderen heeft een hele evolutie doorgemaakt. Vooral op gebied van de terugsaneerwaarden is er veel veranderd in vergelijking met de…