Nieuws

Nieuwe opleidingen Tracimat deskundigen

Tracimat organiseert in het voorjaar van 2019 nog 2 opleidingen voor deskundigen. Enerzijds zijn er de tweedaagse opleidingen voor Tracimat deskundige…

Grondbank Online tijdelijk niet beschikbaar - kerstvakantie

Op 21 december 2018, om 16u wordt de webapplicatie van Grondbank tijdelijk offline gehaald. Dit kadert in een reeks van vernieuwingen die worden doorgevoerd.  Vanaf…

Prettige feesten !

Prettige feesten !

16.12.2018

Het voltallige Grondbankteam wenst u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! Ook willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u het voorbije…

Indienen erkenningsaanvragen Centra voor Slibverwerking

Vanaf 1 april 2019 treedt het nieuwe Vlarebo in werking. Dit betekent dat bagger- en ruimingsspecie vanaf die datum onder het toepassingsgebied van de…

Infonamiddag eBSD - sessie van 14 december 2018 uitgesteld

De infonamiddag 'Grondverzet 5.0' van 14 december 2018, gericht naar erkende bodemsaneringsdeskundigen, werd verschoven naar 15 januari 2019.Momenteel…

Grondverzet 5.0 - Infonamiddag eBSD - gewijzigde datum ! 15/01/2019

Naar aanleiding van de definitieve goedkeuring van het Vlarebo op 21 september 2018, organiseert de Grondbank op 15 januari 2019 een infonamiddag voor…

2019 : nieuwe webapplicatie voor het beheer van uw grondstromen

Grondbank werkt momenteel aan een volledig nieuwe webapplicatie die ons huidige systeem zal vervangen. De nieuwe applicatie plaatst gebruiksvriendelijkheid…

Workshop voor starters – erkende bodemsaneringsdeskundigen – 15 februari 2019

Wegens het succes van de eerste editie (26/10/2018), organiseert Grondbank op 15/2/2019 opnieuw een workshop gericht naar nieuwe werknemers bij erkende…

Intersoil 2018 - 12 & 13 november - Brussel

Op 12 & 13 november 2018 is Brussel de gastheer voor het jaarlijkse editie van 'Intersoil' . Dit event wordt georganiseerd door Web-Event, in nauwe samenwerking…

Uitvoeringsbesluit nieuwe Waalse grondverzetsregeling gepubliceerd

Op 12 oktober werd het nieuwe 'Arrêté relatif à la gestion et à la traçabilité des terres' gepubliceerd in het Staatsblad. Dit uitvoeringsbesluit gaat…

Praktijkgerichte opleiding grondverzet - Confederatie Bouw Zellik, Diepenbeek en Zwijnaarde

Op respectievelijk 18 oktober, 8 november en 22 november 2018 is Cindy Bullens van de Grondbank te gast in de Confederatie Bouw Vlaams-Brabant (Zellik),…

Kwaliteit als gunningscriterium voor de wegenbouw

Op 8 november 2018 organiseert de Expertgroep Wegenbouw van ie-net de infonamiddag ‘Kwaliteit als gunningscriterium in de wegenbouw’. Verscheidene sprekers…

Save the date : Grondverzet 5.0 - Infodag eBSD - 14 december 2018

Naar aanleiding van de definitieve goedkeuring van het Vlarebo op 21 september 2018, organiseert de Grondbank op 14 december 2018 een infodag voor erkende…

Nieuwe VLAREBO goedgekeurd door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering keurde op 21 september het nieuwe Vlarebo definitief goed. Dit uitvoeringsbesluit bevat o.a. de vernieuwde grondverzetsregeling (hoofdstuk…

Gebruik van de nieuwe normen - overgangsmaatregelen

Bij het nazicht van technische verslagen ihkv haar conformverklaringen, houdt de Grondbank nu reeds rekening met de nieuwe normen die vanaf 1 april 2019…

Grondbank werft aan : Projectmedewerker (m/v)

Om onze verdere groei en professionele dienstverlening te garanderen zoeken wij enthousiaste collega’s om het Projectteam te versterken. Het team is verantwoordelijk…

Grondbank werft aan : Helpdesk en administratief medewerker (m/v)

Om onze verdere groei en professionele dienstverlening te garanderen zoeken wij een enthousiaste collega om het operationeel team te versterken: een helpdesk…

Workshop voor starters – erkende bodemsaneringsdeskundigen – 26 oktober 2018

De Grondbank start vanaf dit najaar met een 3-maandelijkse workshop voor nieuwe werknemers bij erkende bodemsaneringsdeskundigen. Tijdens deze workshop…

Boringen doorheen verhardingen / in gebouwen

De Grondbank stelt af en toe vast dat tijdens het veldonderzoek voor het technisch verslag niet steeds (of onvoldoende) door de aanwezige verhardingen…

Afbakening 3-delige codes - de belangrijkste principes

In dit nieuwsitem komen we terug op de belangrijkste principes voor de afbakening van de verschillende milieuhygiënische kwaliteiten. 3-delige code De…

Indeling van de kadastrale werkzone(s) - de belangrijkste principes

Een kadastrale werkzone is dat deel van een projectzone waar de milieukenmerken van de bodem gelijkaardig zijn. Belangrijk daarbij is dat niet enkel de…