Conformverklaring TV

Voorafgaandelijk aan de grond-, bagger- of ruimingswerken moet u als de opdrachtgever een technisch verslag laten opstellen door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Dit technisch verslag moet vervolgens worden conform verklaard. Daarvoor kan u terecht bij de Grondbank.

Bij de behandeling van een technisch verslag focust de Grondbank op de volgende aspecten:

  • Volledigheid
  • Correctheid
  • Interpretatie van de resultaten
  • Uitvoerbaarheid

Hoe vraag ik een conformverklaring aan? 

  • Online
    Aangesloten bedrijven kunnen het technisch verslag uploaden via Grondbank Community en de conformverklaring aanvragen.

Onder Kenniscentrum/vakinformatie/technisch verslag vindt u het sjabloon voor de opmaak van een technisch verslag. 

Conformverklaring TV