Onze troeven

"Effectieve risicobeheersing in de praktijk gezet"

Grondbank zet zich elke dag in om de doelstelling van de grondverzetsregeling te realiseren: verspreiding van verontreiniging voorkomen en alle stakeholders rechtszekerheid bieden, zonder daarbij de rendabiliteit van uw project in het gedrang te brengen.

Om dit te bereiken, zet Grondbank de volgende troeven in:

 1. Integrale projectopvolging en ondersteuning

  De belangrijkste principes zijn:
  • Doorgedreven ondersteuning van alle actoren doorheen het proces van ontwerp tot en met uitvoering. Aannemers, opdrachtgevers, vervoerders, erkende bodemsaneringsdeskundigen, studiebureau's, TOP's, centra voor grondreiniging of slibverwerking en DOP's kunnen bij ons terecht met vragen over:
   • het technisch verslag
   • de opmaak van het bestek
   • de uitvoering van de grond, bagger- en ruimingswerken
   • administratieve verplichtingen
   • juridische aspecten
   • enz...
  • Een gesloten volumebalans. Dankzij de integrale aanpak, waarbij aannemers, tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging en slibverwerking samen één keten vormen, krijgt de eindgebruiker meer garanties.
  • Snelheid: alle transporttoelatingen worden zonder vertraging afgeleverd. Voor elke eindbestemming worden de kritische parameters en voorwaarden afgetoetst aan het beoogde gebruik.
 2. Collectieve verzekeringspolis

  Alle bij de vzw Grondbank aangesloten aannemers, vervoerders en C-TOP/CGR/CSV's zijn verzekerd door onze Collectieve polis Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze polis biedt een uitgebreide dekking voor het risico op het veroorzaken van een nieuwe verontreiniging. Uniek aan deze verzekeringspolis is de dekking voor milieuschade indien de schade zich pas enige tijd na de uitvoering van de werken manifesteert en/of wordt vastgesteld.

  Download onze informatiebrochure

  Deze brochure bevat duidelijke informatie over deze polis en biedt een antwoord op de meest voorkomende vragen.

 3. Krachtige Grondbank Community

  Aannemers, erkende bodemsaneringsdeskundigen, tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging en slibverwerking, definitieve opslagplaatsen beheren hun projecten via onze online tool. Voor elke actor in de keten biedt de tool specifieke functionaliteiten. U heeft nog vragen?

 4. Kenniscentrum

  Grondbank wil een kenniscentrum zijn. We hebben ons steeds ingezet om antwoorden te bieden op de praktische, technische of juridische vraagstukken voor bouw- en infrastructuurprojecten in nauw overleg met de verschillende actoren. Dit resulteerde al in een aantal technische nota's en handleidingen voor o.a. erkende bodemsaneringsdeskundigen, openbare besturen, ontwerpers ...

  Op deze website vindt u alvast een waaier van technische en juridische informatie.

   

  De Cel Ondersteuning van de Grondbank is de drijvende kracht achter onze knowhow. 

Onze troeven