Ontwerpers

Bouw- en infrastructuurprojecten hebben een belangrijke ecologische impact. Dat geldt voor de bouwfase, maar evengoed voor de verdere levenscyclus. Bodemzorg kan daarin een positieve rol spelen en vergt geen grote investeringen. Een gezonde bodem is niet enkel een essentiële voorwaarde voor een groene en kwaliteitsvolle woonomgeving, het levert nog een aantal andere voordelen op, zoals een lagere onderhoudskost, een betere regenwaterinfiltratie, enz…

Bodemzorg begint al in de ontwerpfase van uw bouw- of infrastructuurproject. Via het bestek kan u de nodige (bodembeschermende) maatregelen voorzien en bvb de juiste specificaties voor aan te voeren grond opgeven, …

Waar beginnen?

Grondbank stelt een aantal sensibiliseringsfiches, factsheets en leidraden ter beschikking om u doorheen het hele proces te ondersteunen:

In onze sensibiliseringsfiche ‘bodemzorg algemeen’ verneemt u meer over het belang van bodemzorg binnen uw bouw- of infrastructuurproject. 

Ontwerpers