Voorstelling

Grondbank vzw speelt als erkende bodembeheerorganisatie een centrale rol in de circulaire economie, meer bepaald voor het opnieuw inzetten van bodemmaterialen. Wij zijn de schakel tussen de stakeholders (baggerbedrijven, aannemers, studiebureaus …) die betrokken zijn bij bouw-, infrastructuur- en baggerwerken. Wij staan in voor de opvolging en traceerbaarheid van grondstromen in het Vlaamse gewest. Daarbij zijn wij eveneens verantwoordelijk voor de opvolging van meer dan 160 tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging die gronden behandelen en opnieuw op de markt brengen.

De complexiteit van bouw- en infrastructuurprojecten vraagt een globale aanpak. Daarom wil de Grondbank vzw ook een kenniscentrum zijn. Het delen van ervaringen en knowhow is een voorwaarde om de grondverzetregeling effectief in de praktijk om te zetten.

Grondbank vzw is representatief voor de sector. De raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door de Confederatie Bouw vzw, ORI vzw (brancheorganisatie van advies- en engineeringbureaus), Vlawebo vzw (Vlaamse Wegenbouwers) en Copro vzw. Deze brede vertegenwoordiging zorgt niet alleen voor een evenwicht, maar laat bovendien toe om de vinger aan de pols te houden.

Grondbank vzw is erkend als bodembeheerorganisatie. De toezichthoudende overheid is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Voorstelling