Erkende bodemsaneringsdeskundige

U maakt in opdracht van de bouwheer, waterloopbeheerder of openbaar bestuur een technisch verslag. Onder de vakinformatie vindt u de relevante standaardprocedures en codes van goede praktijk.

Onze sjablonen geven tekst en toelichting over de minimale informatie die in het technisch verslag vermeld moet worden met het oog op een vlotte behandeling van het technisch verslag. Het gebruik ervan is geen verplichting om tot een conformverklaring te komen.

Het technisch verslag moet conform worden verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie zoals Grondbank vzw.

Welke dienstverlening bieden wij u aan?

U kan u bij ons terecht voor:

 • Voorafgaandelijk overleg in aanloop van de opmaak van een technisch verslag
 • Het indienen van een technisch verslag ter conform verklaring
 • Toegang tot onze Grondbank Community voor het raadplegen en het beheer van uw projecten
 • Advies over de grondverzetsregeling in de brede zin
 • Opleidingen op maat - infosessies
Grondverzet voor erkende bodemsaneringsdeskundigen

FAQ

Een verdachte grond of waterloop betekent dat er aanwijzigingen zijn dat er een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn.
Art 158 van VLAREBO definieert ‘verdachte grond’ als volgt:

 1. Risicogrond: dit is een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was zoals opgelijst in bijlage I van Vlarebo.
 2. Grond die opgenomen is in het Grondeninformatieregister, als in een bodemonderzoek in het vaste deel van de aarde van die grond concentraties van stoffen zijn aangetroffen die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit voor het vaste deel van de aarde;
 3. Openbare weg, oude wegbedding en wegberm;
 4. Grond waarvoor aanwijzingen bestaan van de aanwezigheid in het vaste deel van de aarde van stoffen in concentraties die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit van het vaste deel van de aarde, en die is aangewezen door de minister;
 5. Waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd, of die hemelwater ontvangt dat afkomstig is van een gewest-, provinciale en snelweg.

Art 158 van VLAREBO definieert ‘verdachte grond’ als volgt:

 1. risicogrond;
 2. grond die opgenomen is in het Grondeninformatieregister, als in een bodemonderzoek in het vaste deel van de aarde van die grond concentraties van stoffen zijn aangetroffen die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit voor het vaste deel van de aarde;
 3. openbare weg, oude wegbedding en wegberm;
 4. grond waarvoor aanwijzingen bestaan van de aanwezigheid in het vaste deel van de aarde van stoffen in concentraties die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit van het vaste deel van de aarde, en die is aangewezen door de minister;
 5. waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd, of die hemelwater ontvangt dat afkomstig is van een gewest-, provinciale en snelweg.

Op het Geoloket van OVAM kan u meer informatie vinden over eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op uw terrein, of andere info over eventuele bodemverontreiniging. 

Grondverzet voor erkende bodemsaneringsdeskundigen