Onze teams

De volgende gespecialiseerde teams -die elk een aangepaste dienstverlening aanbieden- staan voor u klaar:

Werven en Projecten: PRO-TEAM

Het Pro-Team begeleidt u doorheen alle stappen om het grondverzet voor uw bouw- en infrastructuurprojecten tot een goed einde te brengen. Vanaf de conceptfase tot en met de oplevering van uw project bieden wij alle nodige ondersteuning.

U kan bij ons terecht met uw vragen over de bemonsteringsstrategie, het conceptueel site-model, opmaak van bestekken, opvolging van de grondwerken …

Afdelingsverantwoordelijke: Cindy Bullens

Werven en Projecten: PRO-TEAM

Cel Ondersteuning

De Cel Ondersteuning zoekt samen met onze partners* en de overheid naar structurele en haalbare oplossingen. Het is de schakel tussen wetgeving, technische parameters en de praktijk waar u middenin staat.

* aannemers, bouwheren, vervoerders, erkende bodemsaneringsdeskundigen, ontwerpers, Centra voor grondreiniging, TOP's, Centra voor slibverwerking, DOP's …

Afdelingsverantwoordelijke: Joris Vanderhallen

Cel Ondersteuning

Bagger- en ruimingsspecie: BAGGER-TEAM

Sinds 1 april 2019 wordt het gebruik van bagger- en ruimingsspecie geregeld via de ‘grondverzetsregeling’. Om u te helpen bij het implementeren van de nieuwe regelgeving en de vertaling ervan naar de dagdagelijkse praktijk, hebben wij een bagger-team samengesteld.

Het bagger-team heeft expertise opgebouwd in de volgende materie:

  • In-situ bemonstering: Conceptueel site-model, onderzoekstrategie, grondverzettabellen …
    Specialisten: Thomas Van Nuffel, Bert Elsen
  • Centra voor slibverwerking: vergunningen, traceerbaarheid, voorwaarden tot erkenning, voorwaarden voor samenvoegen, behandeling van bagger- en ruimingsspecie, uitkeuring …
    Specialisten: Kathleen Wielant
Bagger- en ruimingsspecie: BAGGER-TEAM

Tussentijdse opslag – Grondreiniging – Centra voor slibverwerking - Definitieve opslagplaatsen

Voor elk wat wils:

  • u doet kleinschalige opslag van uw grondoverschotten;
  • opslag, ontwatering en reiniging van bodemmaterialen zijn uw corebusiness;
  • u baat een definitieve opslagplaats uit.

Onze afdeling TOP/CGR/CSV/DOP biedt een oplossing op maat van uw behoeften.

Afdelingsverantwoordelijke: Kathleen Wielant

Tussentijdse opslag – Grondreiniging – Centra voor slibverwerking - Definitieve opslagplaatsen