Voordelen voor aangeslotenen

Aangeslotenen genieten van de volgende voordelen:

  1. Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies, de organisatie van opleidingen …;
  2. Doorgedreven ondersteuning en advies bij de uitvoering van grond-, bagger- en ruimingswerken, opslag en transport van bodemmaterialen … ;
  3. Aannemers, vervoerders, tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging, centra voor slibverwerking , CGR's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis.
  4. Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing van de Grondbank houdt u zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde. 

Men kan aansluiten voor onbepaalde duur of -indien men slechts sporadisch bij het grondverzet betrokken is- per project.