CSV

Sinds 1 april 2019 valt het gebruik van bagger- en ruimingsspecie onder de grondverzetregeling. Deze beslising was een logisch gevolg van het feit dat deze specie - meestal na een ontwateringsproces - net zoals uitgegraven bodem opnieuw wordt toegepast als bodem of als bouwkundig bodemgebruik (bouwstof).  

Dat betekent dat ook de centra voor slibverwerking (CSV), net zoals tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging, een traceerbaarheidsprocedure moeten volgen. Concreet houdt dit in dat alle partijen baggerspecie, grachtenslib, enz... doorheen alle stappen opgevolgd moeten kunnen worden : vanaf de aanvoer, via de ontwatering in het laguneringsbekken, de eventuele samenvoeging, de staalname, tot de uiteindelijke afvoer naar de eindbestemming.   

U heeft 2 mogelijkheden :

  • Certificatie : aansluiten als C-CSV
  • Aansluiten als B-TOP 

Meer info om uw keuze te maken : klik hier

Contacteer ons: 
Kathleen Wielant
Verantwoordelijke tussentijdse opslag, grondreiniging en slibverwerking
kathleen.wielant@grondbank.be

U wenst onmiddellijk aan te sluiten als B-TOP of C-TOP/CGR? Klik hier.

CSV