Certificatie van TOP’s, CGR’s, CSV’s

De Grondbank biedt 2 mogelijkheden aan:

  • Aansluiten als Bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaats – B-TOP. Grondbank ontwikkelde hiertoe het ‘Draaiboek voor bedrijfsgebonden TOP’s. B-TOP’s zijn tussentijdse opslagplaatsen die hoofdzakelijk gronden van eigen werken stapelen en verwerken. Grondreiniging of slibverwerking is niet voorzien in ons draaiboek.
  • Aansluiten als C-TOP, C-CGR of C-CSV met het oog op het behalen van een certificaat. Hiervoor baseert de Grondbank zich op het ‘kwaliteitsreglement ihkv de certificatie en erkenning van TOP’s, CGR’s en CSV’s. Het behalen van een certificaat is een minimumvereiste voor het behalen van een erkenning (minister van leefmilieu).

Meer info