Algemeen

Bodemzorg en grondverzet

Onze bodem vervult belangrijke economische, maatschappelijke en ecologische functies waaronder voedsel- en biomassaproductie, bron van grondstoffen, waterhuishouding, habitat voor biodiversiteit, … Deze functies worden ook ecosysteemdiensten genoemd.  We spreken van gezonde bodem wanneer deze in staat is om die ecosysteemdiensten te vervullen.  
De grondverzetsregeling legt vooral de nadruk op het voorkomen van verspreiding van bodemverontreiniging als gevolg van grondverzet. Als we echter werk willen maken van een gezonde bodem moeten we ook aandacht hebben voor een aantal fysische en biologische parameters. We denken daarbij aan waterdoorlatendheid of de geschiktheid van een bodem voor de teelt van bepaalde gewassen.

Planet – People – Profit 

In onze sensibiliseringsfiche ‘bodemzorg algemeen’ verneemt u meer over het belang van bodemzorg binnen uw bouw- of infrastructuurproject. De sleutelwoorden Planet – People – Profit toegepast op grondverzet.

Doelgroepen

Duurzaam omgaan met bodem binnen het kader van een bouw- of infrastructuurproject vereist een multi-disciplinaire aanpak. De verschillende actoren die betrokken zijn bij een project moeten zich bewust zijn van de impact van hun activiteiten op de uiteindelijke kwaliteit van de bodem. 
Om die verschillende actoren te bereiken richten we ons specifiek op de volgende doelgroepen:

Om deze doelgroepen te sensibiliseren en te motiveren, werd een sensibiliseringsfiche op hun maat gemaakt, vertrekkende vanuit de voordelen die bodemzorg hen kan opleveren.

U vindt al onze sensibiliseringsfiches, factsheets en leidraden onder Vakinformatie/Bodemzorg.

Bouwen op/aan gezonde bodem

Eind 2018 Grondbank startte het sensibiliseringsproject 'Bouwen op/aan gezonde bodem', in samenwerking met Immoterrae, VCB, VLACO en met ondersteuning van Vlaanderen Circulair.  Tijdens dit project werd gewerkt rond 4 krachtlijnen in relatie tot grondwerken:

  • Wat kunnen we doen om bodemverdichting tegen te gaan?
  • Hoe kunnen we rekening houden met fysische en biologische kenmerken van de bodem thv bvb groenvoorzieningen?
  • Hoe kunnen we bodemschade vermijden/herstellen wanneer we omgaan met grondoverschotten en reststromen?
  • Hoe kunnen we verdere verspreiding van de invasieve Japanse duizendknoop tegengaan?

De resultaten van het project werden in november 2020 in een webinar voorgesteld

 

Algemeen