Grondwerkers

U kan als grondwerker een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde bodem, via een aantal eenvoudige maatregelen afgestemd op de praktijk. Bodemzorg gaat over de strijd tegen invasieve planten als de Japanse Duizendknoop, of gerichte maatregelen om bodemverdichting te voorkomen. Maar bodemzorg zal ook een sleutelrol spelen in de oplossing voor het grondoverschottenprobleem op lange termijn.

Bodemzorg begint reeds in de voorbereidingsfase van uw werf. Welke bodembeschermende maatregelen moet ik voorzien om bodemverdichting te voorkomen, hoe kan ik de selectieve uitgraving organiseren om de waardevolle bodemlagen zo goed mogelijk in te zetten,…?

Waar beginnen ? 

Grondbank stelt een aantal sensibiliseringsfiches, factsheets en leidraden ter beschikking om u doorheen het hele proces te ondersteunen:    

In onze sensibiliseringsfiche ‘bodemzorg algemeen’ verneemt u meer over het belang van bodemzorg binnen bouw- of infrastructuurprojecten.