TOP/CGR/CSV

Tussentijdse opslag van grondoverschotten, grondreiniging en ontwatering van bagger- en ruimingsspecie zijn essentiële schakels voor een duurzaam hergberuik van bodemmaterialen. Zo beschikken tussentijdse oplsagplaatsen (TOP), centra voor grondreiniging (CGR) en centra voor slibverwerking (CSV) over de nodige buffercapaciteit, een ideaal instrument om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zonder vertraging van de werken te veroorzaken. Bovendien bieden de behandeling en reiniging van grond en specie de mogelijkheid om die bodemmateralen opnieuw in te zetten in hoogwaardige toepassingen.

De vzw Grondbank biedt een aantal oplossingen aan om de opslag, het afzeven, bekalken, samenvoegen en herverdelen van uw bodemmaterialen gemakkelijk te organiseren. Met onze aanpak wordt het voor u heel eenvoudig om de grondverzetsregeling correct toe te passen en bovendien uw risico's te beperken. Grondbank maakt het onderscheid tussen gecertificeerde TOP/CGR/CSV en Bedrijfsbebonden TOP's

Op dit ogenblik maken reeds meer dan 250 bedrijven gebruik van onze oplossingen en ondersteuning. Afhankelijk van hun specifieke activiteiten bieden wij hen een oplossing op maat. Misschien ook een oplossing voor u?

U wil meer te weten komen over onze aanpak en de ondersteuning die de Grondbank biedt?

Contacteer ons: 

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke tussentijdse opslag, grondreiniging en slibverwerking
kathleen.wielant@grondbank.be

U wenst onmiddellijk aan te sluiten als B-TOP of C-TOP/CGR? Klik hier.

Certificaat of B-TOP?

  • CERTIFICAAT: gecertificeerde tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking. 

    Een tussentijdse opslagplaats (TOP), centrum voor grondreiniging (CGR) of een centrum voor slibverwerking (CSV) kan een certificaat behalen bij de vzw Grondbank. Het certificaat bevestigt dat voldaan wordt aan het kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem van de OVAM. Dit is een essentiële voorwaarde om erkend te worden door de minister van Leefmilieu. 

    De activiteiten (uitgezonderd het reinigingsproces) van de C-TOP, C-CGR of C-CSV valt bovendien onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis.

  • B-TOP: bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaats. 

    Het opstarten van een B-TOP biedt u als aannemer de mogelijkheid om uw grondstromen efficiënt te beheren. Het organiseren van tussentijdse opslag op uw eigen bedrijfsterrein verhoogt uw flexibiliteit, en betekent dus een belangrijk concurrentievoordeel. 

    Als openbaar bestuur heeft u geregeld te maken met grondwerken in het kader van openbare werken. De mogelijkheid bestaat om een terrein in te richten als tussentijdse opslagplaats voor de grondoverschotten die uit deze grondwerken vrijkomen. Zo kan u zelf - zonder tijdsdruk - een bestemming zoeken of de aannemer meer flexibiliteit bieden. Ons draaiboek voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen bevat eenvoudige vuistregels die u helpen om uw B-TOP te beheren.

 

Download het overzicht gecertificeerde TOP’s, CGR’s en CSV's – maart 2021
Deze lijst geeft uitsluitend de TOP's, CGR's en CSV's weer die voldoen aan de voorwaarden van het "Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem".

TOP/CGR/CSV