Thema's

Bodemzorg omvat een hele waaier van ingrepen en maatregelen. Binnen het kader van grondverzet kozen we 4 concrete thema’s die op korte termijn realiseerbaar zijn:

 • Japanse Duizendknoop
 • Bodemverdichting
 • Teelaarde
 • Bentonietslib

Voor elke van deze thema’s realiseerde de Grondbank een factsheet:

 • Factsheet teelaarde, met o.a. :
  • Wat is teelaarde?
  • Welke kenmerken bepalen goede teelaarde?
  • Hoe kan u teelaarde bemonsteren?
  • Welke analyses uitvoeren?
  • Tips en vuistregels
 • Factsheet Japanse Duizendknoop, met o.a. :
  • Wat is Japanse duizendknoop?
  • Hoe verspreidt het zich?
  • Hoe herken ik de Japanse Duizendknoop?
  • Wat kunnen we doen om de verspreiding tegen te gaan?
 • Factsheet bodemverdichting*, met o.a.:
  • Wat is verdichting en wat zijn de gevolgen ?
  • Wanneer moet ik maatregelen treffen ?
  • Hoe verdichting voorkomen?
  • Tips en vuistregels m.b.t. grondverzet.
 • Factsheet bentonietslib sleufloze technieken (in opmaak)
 • Factsheet bentonietslib diepwanden (in opmaak )
   
  * de factsheet bodemverdichting werd opgesteld in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België.  
Thema's