Nieuws

Controlestaalname code 011 voor toepassing in een groeve

Bodemmaterialen met een code 011 kunnen niet zonder meer worden toegepast in een groeve. Eerst dient er een controlestaalname te worden uitgevoerd. De…

Controlestaalname Code 011 naar 211

Grondbank krijgt regelmatig vragen over de controlemonstername van bodemmaterialen met de code 011 op tussentijdse opslagplaatsen (TOP's), meer bepaald…

Grondbank Community voor DOP's

De Grondbank Community, het digitaal portaal van de Grondbank vzw,  biedt groeves en graverijen een handig platform voor het beheer van hun inkomende stromen…

Handleiding voor Definitieve Opslagplaatsen (DOP's)

Grondbank vzw heeft zopas haar handleiding voor het opvullen van putten, groeven en graverijen herwerkt. Deze handleiding is een onderdeel van ons traceerbaarheidssysteem…

Niet-valoriseerbaar slib

De regeling voor het gebruik van bodemmaterialen van VLAREBO, hfdstk XIII, voorziet dat bagger- of ruimingsspecie kan worden verwijderd overeenkomstig…

Webinar 'Groen aanbesteden in de wegenbouw'

Op 3 juni 2021 organiseert de Expertgroep Wegenbouw van ie-net het webinar 'Groen aanbesteden in de wegenbouw' Groene transitie in openbare werken is…

Nieuw op www.grondbank.be - Certificaten TOP/CGR/CSV

Vanaf 15 juni 2021 zijn alle certificaten van tussentijdse opslagplaatsen, centra voor slibverwerking of grondreiniging, afgeleverd door Grondbank, online…

Grondtransporten van Vlaanderen naar Wallonië en vice versa - herbekijk het webinar hier

Op 4 mei 2021 organiseerde de Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken (BFAW), met de medewerking van de GRONDBANK, WALTERRE en de CCW, een online…

Praktijkgerichte opleiding grondverzet West-Vlaanderen

Op 7 juni 2021 organiseert de Confederatie Bouw West-Vlaanderen een praktijkgerichte opleiding. Cindy Bullens van de Grondbank is uw lesgever.  Deze sessie…

Nieuwe instructiefilmpjes Grondbank Community beschikbaar

Onze lijst met instructiefilmpjes voor het werken met onze Grondbank Community werd uitgebreid. Deze instructiefilmpjes helpen u om uw aanvragen en meldingen…

Overname conformverklaring - uploaden TV & CV via Grondbank Community

Bij de overname van een conformverklaring van Grondwijzer, moet u ons steeds een kopie van het technisch verslag en de conformverklaring bezorgen. U dient…

Webinar: Bodemzorg als onderdeel van de grondverzetsregeling – Hoe begin ik er aan?

Op 31 mei 2021 organiseert de Vlaamse Confederatie Bouw, in samenwerking met Grondbank vzw, en met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen…

AANVRAGEN VIA DE GRONDBANK COMMUNITY VERPLICHT - 1 MEI 2021

Om uw technische verslagen, uw aanvragen voor grondverzettoelatingen of meldingen zo vlot mogelijk te behandelen, dient u deze steeds in te dienen via…

Tracimat zoekt Productverantwoordelijke Certificatie

Voor de uitbouw haar nieuwe activiteiten – de certificatie van asbestdeskundigen – is Tracimat op zoek naar een Productverantwoordelijke Certificatie (M/V). Meer…

Praktijkgerichte opleiding grondverzet Zwijnaarde - Antwerpen - West-Vlaanderen

Op respectievelijk 26 april, 6 mei en 7 juni 2021 organiseren de Confederatie Bouw van Zwijnaarde, Antwerpen en West-Vlaanderen een praktijkgerichte opleiding.…

Voorziene controles bij TOP's, CGR's en CSV's op toepassing CMA 1/A.8 - voor- en najaar 2021

OVAM kondigt voor het voor- en najaar van 2021 controles aan op de praktische toepassing van de nieuwe CMA 1/A.8 op tussentijdse opslagplaatsen, centra…

UPDATE RICHTLIJN PFAS-ONDERZOEK: AANGEPASTE TOETSINGSWAARDEN VAN KRACHT VANAF 1 APRIL 2021

Vanaf 1 april 2021 wordt de geactualiseerde 'Richtlijn PFAS-onderzoek' van OVAM van kracht. Deze vervangt de vorige 'Richtlijn PFAS-onderzoek' van 1 september…

Nieuwe sjablonen voor technische verslagen

Grondbank stelt 3 nieuwe sjablonen ter beschikking voor de opmaak van uw technische verslagen. We werkten 3 versies uit, elk voor een specifieke situatie: Sjabloon…

Herinnering : Analysecertificaten in XML-formaat

Een kleine herinnering : wanneer u een technisch verslag of een addendum via onze Grondbank Community indient, vergeet dan niet de analysecertificaten…

Melding kleine werf - stap voor stap

Het melden van een transport van bodemmaterialen vanaf een kleine werf (totale uitgraving < 250m³ , onverdacht terrein) naar een eindbestemming, kan u…

Indienen Eindverklaring - stap voor stap

Nadat de transporten in het kader van een 'melding kleine werf' zijn afgerond, mag u zeker niet vergeten om de 'Eindverklaring' in te dienen. Met de 'Eindverklaring'…