Nieuws

Aanleveren xml-formaat van de analyseresultaten

Een kleine herinnering : wanneer u een technisch verslag of een addendum via onze Grondbank Community indient, vergeet dan niet de analysecertificaten…

Elisa Vermeulen ontvangt de bodemschep

Elisa Vermeulen, de voormalige verantwoordelijke voor de Cel Ondersteuning van Grondbank vzw, ontving zopas de 'Bodemschep' voor haar inzet voor een gezonde…

28 + 8 PFAS te analyseren

Gelet op mogelijke aanpassingen in het opstellen van de normen, heeft OVAM beslist dat de erkende bodemsaneringsdeskundigen 36 parameters dienen te rapporteren…

OVAM geeft richtlijnen m.b.t. PFAS-onderzoek

Op 5 juli 2021 publiceerde OVAM een nieuwsbrief i.v.m. PFAS onderzoek. Deze is in de eerste plaats gericht naar erkende bodemsaneringsdeskundigen.De nieuwsbrief…

Kleine werven (<250m³) in PFAS-verdacht gebied

Voor werken waarbij er in totaal minder dan 250m³ bodemmaterialen vrijkomt en waarbij het gaat om een onverdacht terrein of waterloop, is de opmaak van…

Gezocht : Projectmedewerker Tracering Grondstromen

Grondbank zoekt een gedreven en enthousiaste collega om haar projectteam te versterken ! Je hebt een bachelordiploma in een milieu- of technische richting…

TOP's, CGR's en CSV's - PFAS-verdachte partijen

Sinds 1 april 2021 is de geactualiseerde 'Richtlijn PFAS-onderzoek' van OVAM van kracht. Deze richtlijn voorziet in een aantal verstrengde richtwaarden…

Technische verslagen in geval van potentieel PFAS-verdachte terreinen en waterlopen

De erkende bodembeheerorganisaties Grondbank en Grondwijzer hebben een gezamenlijke nota opgesteld met betrekking tot PFAS, naar aanleiding van de vernieuwde…

Controlestaalname code 011 voor toepassing in een groeve

Bodemmaterialen met een code 011 kunnen niet zonder meer worden toegepast in een groeve. Eerst dient er een controlestaalname te worden uitgevoerd. De…

Controlestaalname Code 011 naar 211

Grondbank krijgt regelmatig vragen over de controlemonstername van bodemmaterialen met de code 011 op tussentijdse opslagplaatsen (TOP's), meer bepaald…

Grondbank Community voor DOP's

De Grondbank Community, het digitaal portaal van de Grondbank vzw,  biedt groeves en graverijen een handig platform voor het beheer van hun inkomende stromen…

Handleiding voor Definitieve Opslagplaatsen (DOP's)

Grondbank vzw heeft zopas haar handleiding voor het opvullen van putten, groeven en graverijen herwerkt. Deze handleiding is een onderdeel van ons traceerbaarheidssysteem…

Niet-valoriseerbaar slib

De regeling voor het gebruik van bodemmaterialen van VLAREBO, hfdstk XIII, voorziet dat bagger- of ruimingsspecie kan worden verwijderd overeenkomstig…

Webinar 'Groen aanbesteden in de wegenbouw'

Op 3 juni 2021 organiseert de Expertgroep Wegenbouw van ie-net het webinar 'Groen aanbesteden in de wegenbouw' Groene transitie in openbare werken is…

Nieuw op www.grondbank.be - Certificaten TOP/CGR/CSV

Sinds kort is de vernieuwde lijst van gecertificeerde tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging en centra voor slibverwerking beschikbaar.…

Grondtransporten van Vlaanderen naar Wallonië en vice versa - herbekijk het webinar hier

Op 4 mei 2021 organiseerde de Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken (BFAW), met de medewerking van de GRONDBANK, WALTERRE en de CCW, een online…

Praktijkgerichte opleiding grondverzet West-Vlaanderen

Op 7 juni 2021 organiseert de Confederatie Bouw West-Vlaanderen een praktijkgerichte opleiding. Cindy Bullens van de Grondbank is uw lesgever.  Deze sessie…

Nieuwe instructiefilmpjes Grondbank Community beschikbaar

Onze lijst met instructiefilmpjes voor het werken met onze Grondbank Community werd uitgebreid. Deze instructiefilmpjes helpen u om uw aanvragen en meldingen…

Overname conformverklaring - uploaden TV & CV via Grondbank Community

Bij de overname van een conformverklaring van Grondwijzer, moet u ons steeds een kopie van het technisch verslag en de conformverklaring bezorgen. U dient…

Webinar: Bodemzorg als onderdeel van de grondverzetsregeling – Hoe begin ik er aan?

Op 31 mei 2021 organiseert de Vlaamse Confederatie Bouw, in samenwerking met Grondbank vzw, en met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen…

AANVRAGEN VIA DE GRONDBANK COMMUNITY VERPLICHT - 1 MEI 2021

Om uw technische verslagen, uw aanvragen voor grondverzettoelatingen of meldingen zo vlot mogelijk te behandelen, dient u deze steeds in te dienen via…