Nieuws

AANVRAGEN VIA DE GRONDBANK COMMUNITY VERPLICHT - 1 MEI 2021

Om uw technische verslagen, uw aanvragen voor grondverzettoelatingen of meldingen zo vlot mogelijk te behandelen, dient u deze steeds in te dienen via…

Tracimat zoekt Productverantwoordelijke Certificatie

Voor de uitbouw haar nieuwe activiteiten – de certificatie van asbestdeskundigen – is Tracimat op zoek naar een Productverantwoordelijke Certificatie (M/V). Meer…

Praktijkgerichte opleiding grondverzet Zwijnaarde - Antwerpen - West-Vlaanderen

Op respectievelijk 26 april, 6 mei en 7 juni 2021 organiseren de Confederatie Bouw van Zwijnaarde, Antwerpen en West-Vlaanderen een praktijkgerichte opleiding.…

Voorziene controles bij TOP's, CGR's en CSV's op toepassing CMA 1/A.8 - voor- en najaar 2021

OVAM kondigt voor het voor- en najaar van 2021 controles aan op de praktische toepassing van de nieuwe CMA 1/A.8 op tussentijdse opslagplaatsen, centra…

UPDATE RICHTLIJN PFAS-ONDERZOEK: AANGEPASTE TOETSINGSWAARDEN VAN KRACHT VANAF 1 APRIL 2021

Vanaf 1 april 2021 wordt de geactualiseerde 'Richtlijn PFAS-onderzoek' van OVAM van kracht. Deze vervangt de vorige 'Richtlijn PFAS-onderzoek' van 1 september…

Nieuwe sjablonen voor technische verslagen

Grondbank stelt 3 nieuwe sjablonen ter beschikking voor de opmaak van uw technische verslagen. We werkten 3 versies uit, elk voor een specifieke situatie: Sjabloon…

Herinnering : Analysecertificaten in XML-formaat

Een kleine herinnering : wanneer u een technisch verslag of een addendum via onze Grondbank Community indient, vergeet dan niet de analysecertificaten…

Melding kleine werf - stap voor stap

Het melden van een transport van bodemmaterialen vanaf een kleine werf (totale uitgraving < 250m³ , onverdacht terrein) naar een eindbestemming, kan u…

Indienen Eindverklaring - stap voor stap

Nadat de transporten in het kader van een 'melding kleine werf' zijn afgerond, mag u zeker niet vergeten om de 'Eindverklaring' in te dienen. Met de 'Eindverklaring'…

Nieuw op www.grondbank.be : Bodemzorg

Naar aanleiding van het project 'Bouwen op/aan gezonde bodem', een samenwerking tussen Grondbank, Immoterrae, Vlaco, GLDC en VCB en met de gewaardeerde…

Nieuw : FAQ's over de Waalse grondverzetsregeling

De FAQ's op onze website werden zopas aangevuld met een reeks vragen over de Waalse grondverzetsregeling. Onder de titel Wallonië vindt u de belangrijkste…

Samen werken aan gezonde bodem

Sinds de jaren '90 staat de aanpak van bodemverontreiniging - dankzij het Vlaamse bodemdecreet - hoog op de agenda. De grondverzetsregeling (april 2004)…

Praktijkgerichte opleiding grondverzet - Sint-Niklaas - Kortrijk - Zwijnaarde

Op respectievelijk 4 en 30 maart en 26 april 2021 organiseert de Confederatie Bouw van Sint-Niklaas, Kortrijk en Zwijnaarde een praktijkgerichte opleiding.…

Grondbank versterkt haar TOP-Team - Certificatie

Sinds 1 februari 2021 versterkt Jonas Christiaen ons TOP-Team, dat instaat voor de keuring en certificatie van tussentijdse opslagplaatsen, centra voor…

Grondbank Community : nieuwe flows, extra mogelijkheden

De Grondbank Community kreeg opnieuw een belangrijke update. Afgelopen zomer werd een deel van de aanvragen opgebouwd als een 'flow' die de gebruiker op…

Update Compendium voor monsterneming en analyses van afvalstoffen en bodem (CMA)

Op 11 januari 2021 werd het Ministrieel Besluit van 16/12/2020 mbt de vaststelling van de nieuwe CMA in het staatsblad gepubliceerd. Zo werden recent de…

Nieuwe medewerker Pro-Team

Zopas is Bram Verschoren bij ons aan de slag gegaan. Bram versterkt het Pro-Team dat instaat voor de opvolging van bouw- infrastructuur- en baggerwerken.  Bram…

Webinar Bouwen op/aan gezonde bodem groot succes

Op 20 november 2020 organiseerde Grondbank, in samenwerking met Immoterrae, VCB, VLACO, GroTer, Federatie Groene Zones en met de ondersteuning van Vlaanderen…

Kerstvakantie

Kerstvakantie

11.12.2020

Het Grondbank-Team geniet vanaf 23 december 2020 t.e.m. 3 januari 2021 van haar welverdiende rust. Op 4 januari staan wij opnieuw paraat voor u! Bedankt…

Toetsingswaarden TBT voor bagger- en ruimingsspecie

Tributyltin (TBT) werd in het verleden dikwijls gebruikt als aangroeiwerende biocide in verf om de romp van zeeschepen te beschermen tegen o.a. algengroei.…

Online workshop starters erkende bodemsaneringsdeskundigen - 19 februari 2021

Op 19/02/2021 organiseert Grondbank vzw opnieuw een workshop gericht naar nieuwe werknemers bij erkende bodemsaneringsdeskundigen. Tijdens deze workshop…