Nieuws

Kijk hier terug naar ons Webinar 'Stand van zaken PFAS aanpak'

Ons Webinar van 12 okt 2021 over PFAS was een groot succes. De ruim 200 deelnemers toonden aan dat deze materie leeft. U kan dit webinar hier herbekijken. De…

Webinar Stand van zaken PFAS aanpak - 12 oktober 2021

Op 12 oktober 2021 organiseert Grondbank een Webinar over de laatste stand van zaken ivm de PFAS-problematiek. Tijdens deze online sessie geven we een…

Gezocht : Projectmedewerker Tracering Grondstromen

Grondbank zoekt een gedreven en enthousiaste collega om haar projectteam te versterken ! Je hebt een bachelordiploma in een milieu- of technische richting…

SAVE THE DATE - Webinar - stand van zaken PFAS aanpak - 12 okt 2021

Op 12 oktober 2021 - om 13u - organiseert Grondbank vzw een webinar over de PFAS problematiek. Tijdens dit webinar geven we een overzicht van de reeds…

Praktijkgerichte opleiding grondverzet Kortrijk - Antwerpen - Limburg

Op respectievelijk 12 oktober, 18 en 23 november 2021 organiseren de Confederatie Bouw van Kortrijk, Antwerpen en Limburg een praktijkgerichte opleiding.…

Het belang van xml's voor de inventarisatie van PFAS-analyses

OVAM is momenteel bezig met het verzamelen van analysegegevens voor PFAS. Daarvoor doet ze o.a. beroep op de erkende bodembeheerorganisaties, die de analyseresultaten…

Aantal te analyseren stalen op PFAS

In overleg met OVAM werden de volgende afspraken gemaakt m.b.t. het aantal te analyseren mengmonsters op PFAS: Bouw- infra- en bagger- en ruimingswerkenVoor…

Seminarie GRO-TER - Matexpo 8 september

GRO-TER, onderdeel van de Cluster Complementaire Bedrijven van de Nationale Confederatie Bouw, organiseert op 8 september 2021 een seminarie rond grondverzet.…

Nieuwe FAQ's - PFAS

Nieuwe FAQ's - PFAS

06.08.2021

Grondbank heeft zopas een nieuwe sectie over PFAS/PFOS  toegevoegd aan haar FAQ's. Deze zullen regelmatig worden aangevuld.Klik hier om onze FAQ's te raadplegen. 

Aanleveren xml-formaat van de analyseresultaten

Een kleine herinnering : wanneer u een technisch verslag of een addendum via onze Grondbank Community indient, vergeet dan niet de analysecertificaten…

Elisa Vermeulen ontvangt de bodemschep

Elisa Vermeulen, de voormalige verantwoordelijke voor de Cel Ondersteuning van Grondbank vzw, ontving zopas de 'Bodemschep' voor haar inzet voor een gezonde…

28 + 8 PFAS te analyseren

Gelet op mogelijke aanpassingen in het opstellen van de normen, heeft OVAM beslist dat de erkende bodemsaneringsdeskundigen 36 parameters dienen te rapporteren…

OVAM geeft richtlijnen m.b.t. PFAS-onderzoek

Op 5 juli 2021 publiceerde OVAM een nieuwsbrief i.v.m. PFAS onderzoek. Deze is in de eerste plaats gericht naar erkende bodemsaneringsdeskundigen.De nieuwsbrief…

Kleine werven (<250m³) in PFAS-verdacht gebied

Voor werken waarbij er in totaal minder dan 250m³ bodemmaterialen vrijkomt en waarbij het gaat om een onverdacht terrein of waterloop, is de opmaak van…

TOP's, CGR's en CSV's - PFAS-verdachte partijen

Sinds 1 april 2021 is de geactualiseerde 'Richtlijn PFAS-onderzoek' van OVAM van kracht. Deze richtlijn voorziet in een aantal verstrengde richtwaarden…

Technische verslagen in geval van potentieel PFAS-verdachte terreinen en waterlopen

De erkende bodembeheerorganisaties Grondbank en Grondwijzer hebben een gezamenlijke nota opgesteld met betrekking tot PFAS, naar aanleiding van de vernieuwde…

Controlestaalname code 011 voor toepassing in een groeve

Bodemmaterialen met een code 011 kunnen niet zonder meer worden toegepast in een groeve. Eerst dient er een controlestaalname te worden uitgevoerd. De…

Controlestaalname Code 011 naar 211

Grondbank krijgt regelmatig vragen over de controlemonstername van bodemmaterialen met de code 011 op tussentijdse opslagplaatsen (TOP's), meer bepaald…

Grondbank Community voor DOP's

De Grondbank Community, het digitaal portaal van de Grondbank vzw,  biedt groeves en graverijen een handig platform voor het beheer van hun inkomende stromen…

Handleiding voor Definitieve Opslagplaatsen (DOP's)

Grondbank vzw heeft zopas haar handleiding voor het opvullen van putten, groeven en graverijen herwerkt. Deze handleiding is een onderdeel van ons traceerbaarheidssysteem…

Niet-valoriseerbaar slib

De regeling voor het gebruik van bodemmaterialen van VLAREBO, hfdstk XIII, voorziet dat bagger- of ruimingsspecie kan worden verwijderd overeenkomstig…