Bouwheren en projectontwikkelaars

Bodemzorg begint bij het bewustzijn dat een gezonde bodem op lange termijn steeds rendeert. De laatste jaren is de vraag naar een groene en kwaliteitsvolle woonomgeving steeds toegenomen en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Een gezonde bodem legt de basis voor deze groene woonomgeving.  Een gezonde bodem levert bovendien nog een aantal voordelen op, zoals een lagere onderhoudskost, een betere regenwaterinfiltratie, enz…

Bodemzorg begint al in de ontwerpfase van uw bouw- of infrastructuurproject. Via het bestek kan u de nodige (bodembeschermende) maatregelen voorzien en bvb de juiste specificaties voor aan te voeren grond opgeven,…

Waar beginnen?

Grondbank stelt een aantal sensibiliseringsfiches, factsheets en leidraden ter beschikking om u doorheen het hele proces te ondersteunen:

In onze sensibiliseringsfiche ‘bodemzorg algemeen’ verneemt u meer over het belang van bodemzorg binnen uw bouw- of infrastructuurproject.

 

Bouwheren en projectontwikkelaars