Nieuws

Nieuwe sjablonen opmaak technisch verslag

Op 1 april 2019 traden het vernieuwde Vlarebo en de bijhorende standaardprocedures en codes van goede praktijk in voege. Naar aanleiding uw feedback tijdens…

Workshop Starters Erkende Bodemsaneringsdeskundigen - 27 september VOLZET

Wegens het succes van de voorgaande edities organiseert Grondbank op 27/09/2019 opnieuw een workshop gericht naar nieuwe werknemers bij erkende bodemsaneringsdeskundigen. Tijdens…

Opvolging van 'aanpassingen gevraagd' ihkv de conformverklaring

Eerder dit jaar brachten we u reeds op de hoogte van onze nieuwe aanpak voor de behandeling van technische verslagen, en dit in het kader van onze kwaliteitsborging.…

Update Grondbank Community beschikbaar

Op 2 augustus 2019 werd onze Grondbank Community ge-update. De nieuwe versie biedt een aantal extra functionaliteiten en/of verbeteringen en mikt in eerste…

Asbestverdachte dagzomende lagen : strengere beoordeling vanaf 1 september

Sinds 1 april 2019 is de nieuwe leidraad asbest van toepassing. Eén van de belangrijke elementen daarin is de monstername van dagzomende puinhoudende lagen…

Grondbank / Immoterrae zoeken nieuwe collega's

Grondbank en Immoterrae zijn op zoek naar enthousiaste collega's die onze teams komen versterken.  Een Projectmedewerker Traceerbaarheid Bodemmaterialen…

Opvolging van de totale volumebalans

Op 1 april 2019 trad de vernieuwde Vlarebo in voege. We lichten graag enkele nieuwe verplichtingen toe, van toepassing op werven mét een technisch verslag. Nieuwe…

Nieuwe website online !

De nieuwe website van Grondbank vzw is gelanceerd ! Deze bevat alle essentiële informatie over de nieuwe grondverzetsregeling (1 april 2019) en geeft een…

Bagger- en ruimingsspecie

Sinds 1 april 2019 valt het gebruik van bagger- en ruimingsspecie ook onder de grondverzetregeling. Grondbank vzw geeft een overzicht van de wijzigingen. Het…

Infosessie erkende bodemsaneringsdeskundige 13 juni 2019

Op 1 april 2019 traden de vernieuwde Vlarebo en de bijhorende standaardprocedures en codes van goede praktijk in voege. Naar aanleiding van de ervaringen/veel…

Praktijkgerichte opleiding grondverzet - Confederatie Bouw Brugge

Op respectievelijk 6 juni en 19 november 2019 is Cindy Bullens van de Grondbank te gast in de Confederatie Bouw West-Vlaanderen (Brugge) en Oost-Vlaanderen (Zwijnaarde)voor…

Oproep proefwerven voor project ‘Bouwen op/aan Gezonde Bodem’

Grondbank werkt als partner mee aan het project ‘Bouwen op/aan Gezonde Bodem’. Dit project zet in op de kwaliteit van bestaande bodem en hergebruikte grond…

Digitale analyses uploaden via Grondbank Community

De nieuwe standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag, stelt dat bij het indienen van nieuwe technische verslagen, de analyseresultaten…

De nieuwe meldingsplicht via Grondbank Community

Om de uitgebreide meldingsplicht (van kracht sinds 1 april 2019) in goede banen te leiden, voorziet onze Grondbank community verschillende types van melding.…

Nieuwe CMA gepubliceerd

Op 11 april 2019 werd het gewijzigde 'Compendium voor Monsterneming en Analyse in het kader van het Materialendecreet en het Bodemdecreet' (afgekort CMA)…

Bentonietslib : wat wijzigt er vanaf 1 april ?

Op 1 april 2019 ging het nieuwe Vlarebo van kracht. Dat betekent o.a. dat het gebruik van bentonietslib voortaan via de 'grondverzetsregeling' wordt geregeld.…

1 april : indienen van technisch verslagen

Vandaag is het zover: de nieuwe grondverzetsregeling is een feit. Wat betekent dit nu concreet voor de technische verslagen die u vanaf vandaag indient? …

Meldingsplicht : speciale regeling voor grondbrij van landbouwactiviteiten

Vanaf 1 april 2019 is de nieuwe meldingsplicht van kracht voor transport van bodemmaterialen. Deze is ook van toepassing op het transport van grondbrij,…

Standaardprocedure opmaak Technisch verslag en Codes van Goede Praktijk gepubliceerd

De nieuwe standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag, de Codes van Goede Praktijk en de lijst voor bouwkundig bodemgebruik/vormvast produkt werden…

Nieuwe tarievenlijst Grondbank - 1 april 2019

De nieuwe tarievenijst van Grondbank is beschikbaar. De tarieven zijn van toepassing vanaf 1 april 2019.  Deze nieuwe lijst bevat een aantal nieuwe tarieven…

Nieuwe meldingsplicht - aansluiting aannemer kleine werf

De meldingsplicht is nu ook van toepassing voor het transport van bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is. Per bestemming…