Webinar Bouwen op/aan gezonde bodem groot succes

11.12.2020

Op 20 november 2020 organiseerde Grondbank, in samenwerking met Immoterrae, VCB, VLACO, GroTer, Federatie Groene Zones en met de ondersteuning van Vlaanderen Circulair een webinar met als thema 'Bouwen op/aan gezonde bodem'.  Tijdens dit webinar werden de resultaten van dit project uitgebreid voorgesteld. 

De opzet van dit webinar was drieledig:

  • De effecten en uitdagingen rond bodemdegradatie en het belang van bodemzorg onder de aandacht brengen;
  • Praktijkervaringen rond bodemzorg uitwisselen;   
  • Stakeholders uit verschillende vakdomeinen bijeenbrengen om tot een multidisciplinaire aanpak te komen.

De meer dan 180 deelnemers aan dit webinar toonden aan dat bodemzorg stilaan ernstig wordt genomen. Grondbank is alleszins vastberaden en ziet deze geslaagde dag als een aanmoediging om blijvend op dit thema in te zetten.  

U vindt alle informatie over dit project en het webinar op onze website

Herbekijk hier het volledige webinar