Nieuwe medewerker Pro-Team

06.01.2021

Zopas is Bram Verschoren bij ons aan de slag gegaan. Bram versterkt het Pro-Team dat instaat voor de opvolging van bouw- infrastructuur- en baggerwerken. 

Bram is bio ingenieur van opleiding en heeft een ruime ervaring opgedaan bij o.a. de Vlaamse Waterweg en een aantal studiebureaus.

In de nabije toekomst zal het Grondbank-Team nog verder uitgebreid worden.