Praktijkgerichte opleiding georganiseerd door Confederatie Bouw Brugge 4 juni

28.05.2020

Op 4 juni organiseert de Confederatie Bouw van Brugge een praktijkgerichte opleiding*. Cindy Bullens van de Grondbank is uw lesgever.  Deze online sessie wordt georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw.

* de infosessie in Brugge zal toch doorgaan in de kantoren van de Confederatie.  

Situering
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Ook gaat Cindy uitgebreid in op de wijzigingen aan het Vlarebo die op 1 april 2019 in voege gingen.

Doelgroep
Werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma (9 - 12u) 
De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

1. Krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
2. Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
3. Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
4. Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken 
5. Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
6. Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie
7. Nieuwigheden VLAREBO 2019

Inschrijven 
4/06/20 sessie georganiseerd door CB Brugge : inschrijving