Online workshop starters erkende bodemsaneringsdeskundigen - 19 februari 2021

19.11.2020

Op 19/02/2021 organiseert Grondbank vzw opnieuw een workshop gericht naar nieuwe werknemers bij erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Tijdens deze workshop doorlopen wij samen met jullie de belangrijkste stappen voor de opmaak van het technisch verslag. We gaan ook in op de impact van het technisch verslag op de uitvoering van de grondwerken. We vertrekken daarbij van de vernieuwde standaardprocedure en Codes van Goede Praktijk.

Om voldoende ruimte te voorzien voor interactie en vragen, wordt het aantal deelnemers beperkt tot 20 personen per sessie
 
Deze vierde workshop gaat door op 19 februari 2021, om 13u. Gezien de geldende Corona-maatregelen wordt deze ONLINE gegeven. U ontvangt hiervoor tijdig een link.

Indien de Corona-maatregelen zouden worden versoepeld, kan overwogen worden om de workshop te laten doorgaan in onze kantoren (Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel). U wordt hiervan tijdig ingelicht.
 
Programma Workshop 1 (13-17u)

  • Historisch onderzoek – voorstudie – bestaande bodemonderzoeken
  • Conceptueel site model
  • Bemonsteringstrategie en afperking
  • Interpretatie van de onderzoeksresultaten vanuit een helicopterview
  • Afbakenen van de kadastrale werkzone
  • Methodiek bij wegenwerken (011) 
  • Feedback : ervaringen ivm de asbesttoets + opmaak van technische verslagen voor bagger- en ruimingswerken

We benadrukken dat het een basisopleiding betreft voor werknemers die nieuw zijn in het vak.

Deze opleiding is geldig ihkv de jaarlijkse bijscholing cfr art. 53/3 §1 9° van VLAREL

Praktisch 
Inschrijvingsgeld: 100€ excl. BTW 
Inschrijvingen: Klik hier

Contacteer ons gerust indien u vragen heeft : grondbank@grondbank.be