Praktijkgerichte opleiding grondverzet - Sint-Niklaas - Kortrijk - Zwijnaarde

03.02.2021

Op respectievelijk 4 en 30 maart en 26 april 2021 organiseert de Confederatie Bouw van Sint-Niklaas, Kortrijk en Zwijnaarde een praktijkgerichte opleiding. Cindy Bullens van de Grondbank is uw lesgever.  Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw. Als gevolg van de Corona-maatregelen worden deze sessies in principe online georganiseerd. Contacteer de locale kamers voor eventuele wijzigingen. 

Situering
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Doelgroep
Werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma 
De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

1. Krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
2. Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
3. Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
4. Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken 
5. Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
6. Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie

Inschrijvingen 

4/03/2021 : CB St Niklaas : Online-sessie* : inschrijven
30/03/2021 : CB Kortrijk : Online-sessie* : inschrijven  
26/4/2021 : CB Zwijnaarde : Online-sessie* : inschrijven

Voor al onze opleidingen, raadpleeg regelmatig onze agenda.

* Als gevolg van de Corona-maatregelen worden deze sessies in principe online georganiseerd. Contacteer de locale kamers voor eventuele wijzigingen.