ONLINE EVENT - Bouwen op/aan gezonde bodem - 20 nov - Save the date !

14.10.2020

Op 20 november 2020 organiseert Grondbank, met de ondersteuning van Vlaanderen Circulair en in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw en Vlaco, een webinar over Gezonde Bodem

Onze bodem vervult een aantal belangrijke economische, maatschappelijke én ecologische functies (ecosysteemdiensten): ze is de basis voor onze voedsel- en biomassaproductie, een onmisbare bron van grondstoffen, het natuurlijke reservoir voor de waterhuishouding, het habitat voor biodiversiteit, …   We spreken van een gezonde bodem wanneer deze in staat is om de essentiële ecosysteemdiensten te vervullen. 

Bodemzorg staat vandaag hoog op de (inter)nationale agenda, vanuit het besef dat een gezonde bodem helpt om de effecten van klimaatverandering, zoals hittestress en waterstress (lange droogteperiodes of intense regenbuien) aan te pakken.

Via het project "Bouwen op/aan gezonde bodem" onderzochten Immoterrae nv, Grondbank vzw, VCB (Groen in de Bouw) en VLACO de voorbije 2 jaar hoe we bodemzorg kunnen verankeren in de werkmethodes van de bouwsector en hoe bodemzorg een antwoord kan bieden op een aantal maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatbestendig bouwen en kwaliteitsvol verdichten. 

De resultaten van dit multidisciplinair project worden voorgesteld tijdens ons online event van 20 november 2020.

Meer info over het programma en inschrijvingen vindt u binnenkort op www.grondbank.be