ONLINE EVENT - BOUWEN OP/AAN GEZONDE BODEM - 20 NOV - AL MEER DAN 100 DEELNEMERS !

25.10.2020

Op 20 november 2020 organiseert Grondbank, met de ondersteuning van Vlaanderen Circulair en in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw, Immoterrae en Vlaco, een webinar over Gezonde Bodem . 

Onze bodem vervult een aantal belangrijke economische, maatschappelijke én ecologische functies (ecosysteemdiensten): ze is de basis voor onze voedsel- en biomassaproductie, een onmisbare bron van grondstoffen, het natuurlijke reservoir voor de waterhuishouding, het habitat voor biodiversiteit, …   We spreken van een gezonde bodem wanneer deze in staat is om de essentiële ecosysteemdiensten te vervullen. 

Bodemzorg staat vandaag hoog op de (inter)nationale agenda, vanuit het besef dat een gezonde bodem helpt om de effecten van klimaatverandering, zoals hittestress en waterstress (lange droogteperiodes of intense regenbuien) aan te pakken.

Via het project "Bouwen op/aan gezonde bodem" onderzochten Immoterrae nv, Grondbank vzw, VCB (Groen in de Bouw) en VLACO de voorbije 2 jaar hoe we bodemzorg kunnen verankeren in de werkmethodes van de bouwsector en hoe bodemzorg een antwoord kan bieden op een aantal maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatbestendig bouwen en kwaliteitsvol verdichten. 

De resultaten van dit multidisciplinair project worden voorgesteld tijdens ons online event van 20 november 2020.

Programma (9u30-12u)

 1. Inleiding: evoluties in bodembeleid in Europa en Vlaanderen  (Martien Swerts, Departement Omgeving).
 2. Inspiratiesessie: het belang van de (levende) bodem door de werkgroep Grondzaken van het Open Ruimte Platform (Nele Bal, OVAM).
 3. Bodemzorg bij bouw- en infrastructuurwerken: een noodzaak? Wat kunnen de verschillende actoren in de keten doen om een verschil te betekenen en hoe pakken we dat best aan? (Grondbank vzw). 
 4. Op duurzame wijze (uitgegraven) gronden opwaarderen met circulaire organische bodemverbeterende middelen  (VLACO)
 5. Natuur inclusief Bouwen: naar een objectief beoordelingskader voor biodiversiteit in bouwprojecten (VCB).
 6. Gesprek met de stakeholders
  • Boerenbond : de landbouw, wanneer betrokken bij uitvoerig bouw/infrastructuurwerken, is bij uitstek gebaat bij bodemzorg, om haar toekomst op lange termijn veilig te stellen
  • Federatie Groenvoorzieners: groenvoorziening en waterbeheer worden stilaan een vast onderdeel tijdens de ontwerpfase van nieuwe projecten en infrastructuurwerken.  Het is daarom van belang om de waardevolle expertise van de groenwerkers van in het begin mee te nemen.
  • Federatie Grondwerkers: de voorbije jaren heeft deze sector zich vooral georganiseerd in functie van grondoverschotten.  De focus lag daarbij op het vermijden van nieuwe verontreiniging, aangevuld met de vereiste bouwtechnische kwaliteit.  Bodemzorg voegt een derde luik toe: de biologische waardering van de grond.  Hoe kijkt de sector hier tegenaan en welke rol kan de opdrachtgever als rechtstreekse belanghebbende spelen?
 7. Voorbeelden van bodemzorg in de bouwsector
  • Bodemkundige Dienst: het technisch verslag als opportuniteit voor uitgebreidere dienstverlening 
  • SWECO: voorstelling van de app voor inventarisatie van Japanse Duizendknoop
  • RDL – verwerking en nuttige inzet van de reststroom bentonietslib
  • BC Materials: uit te graven gronden als grondstof voor leembouwstenen

Dit is een gratis event, inschrijven verplicht: klik hier