Nieuws

Nieuwe VLAREBO goedgekeurd door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering keurde op 21 september het nieuwe Vlarebo definitief goed. Dit uitvoeringsbesluit bevat o.a. de vernieuwde grondverzetsregeling (hoofdstuk…

Gebruik van de nieuwe normen - overgangsmaatregelen

Bij het nazicht van technische verslagen ihkv haar conformverklaringen, houdt de Grondbank nu reeds rekening met de nieuwe normen die vanaf 1 april 2019…

Grondbank werft aan : Projectmedewerker (m/v)

Om onze verdere groei en professionele dienstverlening te garanderen zoeken wij enthousiaste collega’s om het Projectteam te versterken. Het team is verantwoordelijk…

Grondbank werft aan : Helpdesk en administratief medewerker (m/v)

Om onze verdere groei en professionele dienstverlening te garanderen zoeken wij een enthousiaste collega om het operationeel team te versterken: een helpdesk…

Workshop voor starters – erkende bodemsaneringsdeskundigen – 26 oktober 2018

De Grondbank start vanaf dit najaar met een 3-maandelijkse workshop voor nieuwe werknemers bij erkende bodemsaneringsdeskundigen. Tijdens deze workshop…

Boringen doorheen verhardingen / in gebouwen

De Grondbank stelt af en toe vast dat tijdens het veldonderzoek voor het technisch verslag niet steeds (of onvoldoende) door de aanwezige verhardingen…

Afbakening 3-delige codes - de belangrijkste principes

In dit nieuwsitem komen we terug op de belangrijkste principes voor de afbakening van de verschillende milieuhygiënische kwaliteiten. 3-delige code De…

Indeling van de kadastrale werkzone(s) - de belangrijkste principes

Een kadastrale werkzone is dat deel van een projectzone waar de milieukenmerken van de bodem gelijkaardig zijn. Belangrijk daarbij is dat niet enkel de…

Kadastrale werkzones versus 3-delig codes

Het zoneringsplan is het belangrijkste onderdeel van een technisch verslag: het dient alle essentiële informatie te bevatten over de gebruiksmogelijkheden…

Risico-gebaseerde terugsaneerwaarden en de randvoorwaarden

Bodemsanering in Vlaanderen heeft een hele evolutie doorgemaakt. Vooral op gebied van de terugsaneerwaarden is er veel veranderd in vergelijking met de…