Update Compendium voor monsterneming en analyses van afvalstoffen en bodem (CMA)

18.01.2021

Op 11 januari 2021 werd het Ministrieel Besluit van 16/12/2020 mbt de vaststelling van de nieuwe CMA in het staatsblad gepubliceerd. Zo werden recent de volgende CMA's definitief goedgekeurd:

  • CMA/1/A.4 : In situ staalname van waterbodem
  • CMA/1/A.8 : staalname van hopen/partijen bodemmaterialen;

Klik hier voor een overzicht van alle CMA's.