Certificaat
Erkenning

TOP: Tussentijdse Opslagplaats
CGR: Centrum voor Grondreiniging
CSV : Centrum voor SlibVerwerking

Gecertifi­ceerde bedrijven

Deze lijst geeft uitsluitend de TOP, CGR en CSV weer die voldoen aan de voorwaarden van het "Kwaliteitsreglement voor erkenning en certificatie in het kader van het gebruik van bodemmaterialen".