Studiebureau/ontwerper/ architect

U treedt op in naam van uw opdrachtgever. Daarom is het belangrijk te weten dat uw opdrachtgever als bouwheer een aantal taken en verplichting heeft in het kader van de grondverzetsregeling (Vlarebo hoofdstuk XIII) wanneer hij bouw- of infrastructuurproject uitvoert, alsook bagger- of ruimingswerken waarbij bodemmaterialen zullen vrijkomen. 

  • Voorafgaandelijk aan de grond-, bagger- of ruimingswerken moet de bouwheer een technisch verslag laten opstellen. Dit technisch verslag moet vervolgens worden conform verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie zoals Grondbank vzw. 
  • Vervolgens moet het technisch verslag en de conformverklaring in bestek, prijsvraag of aanbestedingsdocumenten toegevoegd worden.

Ten laatste na uitvoering van de werken moet de bouwheer een kopie van de bodembeheerrapporten ontvangen van de uitvoerder die het correcte gebruik en de traceerbaarheid van de bodemmaterialen attesteren.

Vallen de werken onder één van de uitzonderingsregels? In dat geval volstaat het om de aannemer een verklaring voor te leggen dat de opmaak van een technisch verslag niet vereist is. 

Hieronder vindt u specifiek FAQ voor ontwerpbureaus en architecten, we verwijzen ook graag naar de FAQ voor de bouwheren.

Grondverzet voor studiebureaus, ontwerpers of architecten

FAQ

Hieronder vindt u specifiek FAQ voor ontwerpbureaus en architecten, we verwijzen ook graag naar de FAQ voor de bouwheren.

In de VLAREBO zelf worden architect, studiebureau of ontwerper niet expliciet vermeld, maar u voert een aantal taken uit in opdracht van de bouwheer die wél wettelijke verplichtingen heeft in het kader van de grondverzetsregeling. Maak hierover duidelijk afspraken met uw opdrachtgever.

Zo berekent u als architect, studiebureau of ontwerpbureau de uit te graven of baggeren volumes en maakt u de uitvoeringsplannen op. Deze gegevens (uitgravingszones, dieptes …) zijn essentieel voor de opmaak van het technisch verslag en de verdere opvolging van de volumebalans door de bodembeheerorganisatie tijdens de uitvoering van de werken.  U heeft er alle belang om tijdig alle nodige informatie over te maken aan de erkende bodemsaneringsdeskundige met het oog op een vlotte uitvoering.

Bijkomend maakt u meestal ook de prijsvraag, het bestek of aanbestedingsdocumenten op.  In het technisch verslag en de conformverklaring kunnen een aantal uitvoeringsbepalingen staan die best vertaald worden in duidelijke afspraken in de prijsvraag, bestek of aanbestedingsdocumenten.  Voeg het technisch verslag en de conformverklaring dus niet zomaar toe als bijlage, maar verifieer of aangepaste/extra meetposten voorzien moeten worden in de meetstaat, aangepast aan de resultaten van het technisch verslag.  

Tot slot bent u mogelijk ook belast met het toezicht op de werken. 

Grondverzet voor studiebureaus, ontwerpers of architecten