Landbouwers / voedingsverwerkende bedrijven

U heeft als landbouwer of voedingsverwerkend bedrijf te maken met grondbrij die vrijkomt bij het triëren en het wassen van land- en tuinbouwgewassen.

De geoogste gewassen worden gereinigd en ontdaan van resten teelaarde in het landbouwbedrijf zelf of bij een voedingsverwerkend bedrijf. Deze overschotten grondbrij worden meestal in kleine retourvrachten opnieuw naar de akkers - waar de gewassen vandaan kwamen - afgevoerd.

Sinds 1 april 2019 wordt het gebruik van grondbrij geregeld via de bepalingen van hoofdstuk XIII van het VLAREBO (Vlaams Reglement inzake Bodemsanering en Bodembescherming). Dat betekent concreet dat het transport ervan moet gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie (behalve voor voertuigcombinaties met een gewicht van meer dan 3,5 ton MTM).

Zowel landbouwbedrijven als voedingsverwerkende bedrijven worden geconfronteerd met de nieuwe meldingsplicht. Voor beiden kan de melding op periodieke basis (art 173/1 §3) gebeuren, en dit door aan te sluiten bij Grondbank als “periodiek melder grondbrij”.   

Door aan te sluiten krijgt u toegang tot Grondbank Community waar u volledig digitaal de periodieke melding kan doen, en de nodige vrachtdocumenten kan downloaden met een minimum aan administratie.

Hier vindt u de praktische afspraken i.v.m. de periodieke melding en de onderlinge communicatie.

Aansluiting

Zowel landbouwers, voedingsverwerkende bedrijven als beroepsorganisaties kunnen aansluiten bij de Grondbank om deze nieuwe periodieke meldingsplicht te vervullen.

Grondverzet voor landbouwers

FAQ

Grondbrij blijft vrijgesteld van de verplichting voor de opmaak van een technisch verslag omdat het grondbrij afkomstig is van landbouwterreinen (niet verdacht) en slechts in beperkte hoeveelheden vrijkomt. In tegenstelling tot andere bodemmaterialen is er ook geen verplichting tot opmaak van een technisch verslag wanneer de grondbrij wordt samengevoegd tot een volume van meer dan 250m³.  

Waarom deze vrijstelling? Op de inrichtingen waar grondbrij vrijkomt nemen de landbouwers opnieuw bodem (aarde) mee. Dit is een continu proces waarbij de stelselmatige analyse van de bodem vertragend zou werken, terwijl de kans op het vaststellen van bodemverontreiniging beperkt is.  

Het transport van de grondbrij moet wel voorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie zoals hierboven toegelicht.

Zowel landbouwbedrijven als voedingsverwerkende bedrijven hebben de mogelijkheid om de melding op periodieke basis te doen, en dit door aan te sluiten als periodiek melder grondbrij.  

Indien de afvoer van de grondbrij wordt verzorgd door een aannemer van grondwerken, dan dient deze zelf de melding uit te voeren. Zorg dat hierover op voorhand goede afspraken worden gemaakt.

Ja, een transportdocument (vrachtbon) is verplicht. Dit moet minstens de volgende gegevens bevatten:

  1. de identiteit van de producent van de grondbrij
  2. de identiteit van de vervoerder;
  3. de datum van transport van de bodemmaterialen;
  4. de plaats van oorsprong van de bodemmaterialen;
  5. de plaats van bestemming van de bodemmaterialen;
  6. de hoeveelheid bodemmaterialen;
  7. de nodige verwijzingen naar de melding.

De vrachtbon die u via Grondbank Community kan downloaden, nadat u het transport heeft gemeld, voldoet aan deze verplichtingen (een aantal gegevens dienen nog aangevuld te worden).

Grondverzet voor landbouwers