Conformverklaring TV

Voorafgaandelijk aan de grond-, bagger- of ruimingswerken moet u als de opdrachtgever een technisch verslag laten opstellen door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Dit technisch verslag moet vervolgens worden conform verklaard. Daarvoor kan u terecht bij de Grondbank.

Bij de behandeling van een technisch verslag focust de Grondbank op de volgende aspecten:

 • Volledigheid
 • Correctheid
 • Interpretatie van de resultaten
 • Uitvoerbaarheid

Hoe vraag ik een conformverklaring aan? 

 • Online
  Aangesloten bedrijven kunnen het technisch verslag uploaden via Grondbank Community en de conformverklaring aanvragen.

 • Via mail
  Als erkende bodemsaneringsdeskundige kan u deze aanvraag ook digitaal doen. Daartoe volstaat het om een technisch verslag in pdf-formaat per e-mail over te maken aan de vzw Grondbank. 

  In uw e-mail bericht dient u minstens de volgende verklaring op te nemen:
  "Wij vragen u bijgevoegd technisch verslag met ref. xxx betreffende het project xxxx te [Gemeente] conform te verklaren. Wij verklaren op de hoogte te zijn van de geldende tarieven, alsmede van de algemene voorwaarden van de vzw Grondbank.
  U mag deze dienst rechtstreeks aan ons factureren xxx."

Conformverklaring TV
Foutlog ×