28 + 8 PFAS te analyseren

09.07.2021

Gelet op mogelijke aanpassingen in het opstellen van de normen, heeft OVAM beslist dat de erkende bodemsaneringsdeskundigen 36 parameters dienen te rapporteren wanneer ze een technisch verslag opmaken: 

  • 28 kwantitatieve parameters (lijst tabel 1 uit CMA/3/D)
  • 8 indicatieve parameters (lijst tabel 2 uit CMA/3/D)

Toetsen van de resultaten
Om de resultaten te toetsen aan de toetsingswaarden dient de som van de 28 kwantitatieve parameters te worden gehanteerd. 

Toekomstig normeringskader
Omdat momenteel werk wordt gemaakt van een nieuw normeringskader voor PFAS, vraagt OVAM om alle 36 parameters te rapporteren. Bij grootschalige opdrachten kan de analyse van de indicatieve parameters op 50% van de stalen gebracht worden in overleg met de OVAM.

De resultaten van deze metingen zullen worden meegenomen in de resultaten van de proefronde die momenteel bij VITO lopende is.

Voor de bepaling van per- en polyfluorverbindingen (PFAS) in bodem, sediment, slib, baggerspecie, vast afval en bodemverbeterende middelen  is CMA/3/D (versie 11/2020) de referentie voor rechtsgeldige meetresultaten.