UPDATE RICHTLIJN PFAS-ONDERZOEK: AANGEPASTE TOETSINGSWAARDEN VAN KRACHT VANAF 1 APRIL 2021

10.03.2021

Vanaf 1 april 2021 wordt de geactualiseerde 'Richtlijn PFAS-onderzoek' van OVAM van kracht. Deze vervangt de vorige 'Richtlijn PFAS-onderzoek' van 1 september 2020.

De richtinggevende toetsingswaarden werden als volgt aangepast :

PFOS:

  • 3 µg/kgds voor vrij gebruik als bodem
  • 70 µg/kgds voor bouwkundig bodemgebruik

PFOA:                  

  • 3 µg/kgds voor vrij gebruik als bodem

som PFAS:         

  • 8 µg/kgds voor vrij gebruik als bodem
  • 70 µg/kgds voor bouwkundig bodemgebruik

We benadrukken dat de erkende bodemsaneringsdeskundige onverminderd verantwoordelijk blijft voor de veilige toepassing van de (richt)toetsingswaarden en het gebruik ervan dient te evalueren in functie van de specifieke omstandigheden van het project. De motivatie van de eBSD dient opgenomen te worden in het technisch verslag.

Voor het overige blijft de richtlijn ongewijzigd: de gevallen waarin de erkende bodemsaneringsdeskundige PFAS als een verdachte parameter moet beschouwen, welke parameters geanalyseerd moeten worden en hoe de staalname dient te gebeuren.

Klik hier voor de nieuwe Richtlijn PFAS-onderzoek.