UPDATE - Ontwerprichtlijn PFAS - Grondverzet

10.12.2019

(Opgelet : geactualiseerde versie vindt u hier)

Oude artikel : 
Onlangs publiceerde Grondbank vzw een informatienota over het omgaan met PFAS-verontreiniging bij het gebruik van bodemmaterialen. OVAM heeft nu een ontwerprichtlijn ‘PFAS – grondverzet’ gepubliceerd.

In deze nota wordt aangegeven welke activiteiten een risico vormen voor PFAS-verontreiniging, welke stoffen geanalyseerd moeten worden en hoe de staalname dient te gebeuren. De reeds gecommuniceerde toetsingswaarden voor PFOS worden in deze ontwerprichtlijn herhaald. Bij gebrek aan data en een normeringskader worden deze toetsingswaarden ook voor andere PFAS-parameters van toepassing gemaakt en dit voor de som van de gemeten PFAS.

De toetsingswaarden die richtinggevend kunnen worden gehanteerd zijn :

  • 8 µg/kgds voor vrij gebruik als bodem - som PFAS
  • 70 µg/kgds voor bouwkundig bodemgebruik - som PFAS

We benadrukken dat de erkende bodemsaneringsdeskundige onverminderd verantwoordelijk blijft voor de veilige toepassing van de (richt)toetsingswaarde en het gebruik ervan dient te evalueren in functie van de specifieke omstandigheden van het project. De motivatie van de eBSD dient opgenomen te worden in het technisch verslag.

U kan de ontwerprichtlijn van OVAM hier vinden.

De geactualiseerde versie van onze informatienota vindt u hier