Tracimat zet haar schouders onder de Green Deal Circulair Bouwen

23.02.2019

Op 22 februari ondertekende Liesbet Van Cauwenberghe van Tracimat samen met Grondbank, de Vlaamse Confederatie Bouw en 227 andere bedrijven uit de bouwsector de Green Deal 'Circulair Bouwen'

Tegen 2050 wil het Vlaamse gewest de grondstofkringlopen sluiten. Dat vereist een drastische ommezwaai in onze manier van denken en dit in alle fasen van het bouw-, sloop- en renovatieproces van onze gebouwen en infrastructuur. Én een nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers. 
Daarom lanceerde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM de Green Deal Circulair Bouwen.

Tracimat is als sloopbeheerorganisatie goed geplaatst om haar schouder te zetten onder het innovatief lerend netwerk, waarin bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties hun ervaringen delen.    

Met haar nieuwe sloopbeheersysteem deelt Tracimat de ambitie van de nieuwe Green Deal Circulair Bouwen : onze steden en gemeentes zijn onze grondstofmijnen van de (nabije) toekomst. Via gecentraliseerde inventarisatie en het zoeken naar nieuwe innovatieve oplossingen wordt de circulaire economie een realiteit. 

De komende jaren zal Tracimat er een punt van maken om haar ervaringen met haar partners te delen, om samen concrete projecten te realiseren. 

Contact : info@tracimat.be