Toetsen aan de nieuwe normen - Vlarebo Quinque

25.02.2019

Op 1 april 2019 gaat het nieuwe Vlarebo van kracht en bijgevolg ook de nieuwe normen. Een groot deel van de technische verslagen die wij momenteel ontvangen, is reeds op de nieuwe normen gebaseerd. Toch is er nog een deel waarvoor dit niet het geval is.  

Wanneer u een technisch verslag indient ter conformverklaring, vermeldt dan duidelijk in het besluit of er aan de oude of nieuwe normen werd getoetst. Dit bepaalt namelijk de geldigheidsdatum van de conformverklaring.

3 gevallen 

- oude normen (Vlareabo Quater) : de conformverklaring is geldig tot ten laatste 31 december 2019;

- nieuwe normen (Vlarebo Quinque) : de conformverklaring is geldig vanaf 1 april 2019 tot 2 jaar na het ondertekenen van het technisch verslag;

- beide normen : de conformverklaring blijft geldig tot 2 jaar na het ondertekenen van het technisch verslag.

Alle technische verslagen ingediend na 1 april 2019 moeten conform de nieuwe normen worden opgesteld.