Tip van de dag : indienen aanvragen en meldingen

31.01.2019

Wanneer u een aanvraag* of melding* indient via 'Grondbank Community' is het belangrijk om na het vervolledigen van de aanvraag in het tweede scherm op 'verzenden' (bovenaan rechts) te klikken.

De behandeling van uw aanvraag/melding start pas als u op 'verzenden' heeft geklikt. Zoniet blijft de status van uw aanvraag/melding op 'concept' staan. 

U kan de status van uw aanvragen raadplegen via 'Mijn aanvragen' op de hoofdpagina. Wanneer de status van een specifieke aanvraag nog op concept staat, klik dan op het 'casenummer'. In het volgende scherm klikt u bovenaan rechts op 'verzenden'.  

* conformverklaring technisch verslag, grondverzettoelating, grondtransportmelding, aanvraag LMRP-verklaring, Standaard Verklaring Afnemer,...

Vragen over Grondbank Community ? Neem contact op met onze Helpdesk op 02/545 59 82