Technische verslagen met de nieuwe normen

31.01.2019

Vanaf 1 april 2019 treden de nieuwe normen van Vlarebo in voege. Voor die werken die zullen starten na 1 april, is het absoluut aangeraden om reeds de nieuwe normen te gebruiken. 

Overgangsperiode grondwerken
Zoals reeds aangekondigd geldt er voor grondwerken een overgangsperiode tot 31/12/2019. Dit betekent concreet dat een technisch verslag, opgemaakt op basis van de oude normen én ingediend vóór 1 april, geldig blijft tot maximaal 31/12/2019. Voor gebruik van bodemmaterialen na die datum, zijn altijd de nieuwe normen van toepassing. Op dat moment moet het technisch verslag alleszins worden geactualiseerd. 

Vóór 1 april - na 31 december

Werken die momenteel al in uitvoering zijn (of minstens vóór 1 april starten) én bovendien tot na 31 december 2019 verder lopen, vereisen een aangepaste aanpak. Tijdens de uitvoering zal moeten overgeschakeld worden van de oude naar de nieuwe normen, en dit in de periode tussen 1 april en 31 december. 

Een goed moment om dit te doen is bvb het bouwverlof (zomervakantie). Voor het nog uit te voeren deel zal op het moment van de omschakeling een stand van zaken moeten worden gemaakt. Dit houdt o.a. in : (1) een inschatting van het nog uit te voeren volume en (2) aanduiding ervan op het zoneringsplan. Op basis hiervan kan de bouwheer contact opnemen met zijn erkende bodemsaneringsdeskundige die het TV aanpast op basis van de nieuwe normen, voor dat deel van de werken dat nog moet worden uitgevoerd. 

Indien het technisch verslag op dit moment nog in opmaak is, is het uiteraard ook toegestaan de toetsing aan de beide normen uit te voeren. We weten trouwens dat dit in de meeste gevallen tot hetzelfde besluit zal leiden, maar verschillen zijn zeker niet uitgesloten. 

Overgangsperiode bagger- en ruimingsspecie 
Hoewel de overgangsperiode voor bagger- en ruimingsspecie tot 31 maart 2020 loopt, benadrukken we dat dit enkel geldt voor specie waarvoor OVAM vóór 1 april 2019 een grondstofverklaring heeft afgeleverd. 

Wanneer er geen grondstofverklaring voorhanden is (omdat het niet werd aangevraagd, of omdat voor gebruik als bodem momenteel geen grondstofverklaring vereist is) is zeker een technisch verslag nodig vanaf 1 april 2019. 

Standaardprocedures

De definitieve standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag wordt in de loop van de komende weken verwacht. Wij houden u op de hoogte. 

Heeft u vragen over deze overgangsmaatregelen of over het gebruik van de nieuwe normen? Neem gerust contact met ons op : grondbank@grondbank.be