Steden en gemeenten : zijn jullie klaar voor 1 april 2019 ?

10.03.2019

Op 1 april is het zover : de nieuwe grondverzetsregelng gaat van kracht. Voor steden en gemeenten zal er één en ander wijzigen. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Inkanteling bagger- en ruimingsspecie

Het hergebruik van de specie die vrijkomt bij het ruimen van grachten of waterlopen wordt vanaf 1 april geregeld via de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlarebo (de 'grondveretsregeling'). Dit betekent dat voor oeverdeponie, het gebruik van de specie binnen de 5 meterstrook of op een andere bestemming, eerst een technisch verslag moet worden opgemaakt door een erkende bodemsaneringsdeskundige.

Er is een uitzondering voorzien voor specie afkomstig van 'onverdachte' grachten en waterlopen, waarbij de totale hoeveelheid te ruimen specie minder dan 250m³ bedraagt. 

Onder 'verdacht' wordt verstaan : waterlopen en grachten
- waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd
- die hemelwater ontvangen van gewest-, provinciale en snelwegen 

Meldingsplicht

Eén van de belangrijkste wijzigingen aan de grondverzetsregeling is de veralgemeende meldingsplicht voor transport van bodemmaterialen waarvoor er geen grondverzettoelating/ bodembeheerrapport moet worden aangevraagd. Voor steden en gemeenten werd een specifieke regeling uitgewerkt om deze melding op periodieke basis te doen.

Meer over de periodieke melding vindt u hier

Tussentijdse opslag

Ook in de nieuwe grondverzetsregeling dient de exploitant van een tussentijdse opslagplaats een traceerbaarheidsprocedure van een erkende bodembeheerorganisatie na te leven. Dit geldt ook voor opslag op een gemeentelijk depot. 

Globale oplossing 

De meldingsplicht en de traceerbaarheid voor tussentijdse opslag kadert in de globale opvolging van bodemmaterialen door de erkende bodembeheerorganisaties. 

Onze Grondbank Community biedt een gecombineerde oplossing voor de meldingsplicht en het beheer van uw partijen op uw opslagplaats. Contacteer ons als u hierover meer wil weten.

Overgangsregeling als gevolg van de nieuwe normen

Vanaf 1 april 2019 zijn ook de nieuwe normen voor gebruik van bodemmaterialen  van kracht. De overgangsregeling zal de overgang van de oude naar de nieuwe normen vergemakkelijken. 

Voor meer info hierover : klik hier

Heeft u vragen over het nieuwe Vlarebo ? Wenst u mee te weten te komen over onze dienstverlening? Aarzel niet en contacteer ons op grondbank@grondbank.be