Standaardprocedure opmaak Technisch verslag en Codes van Goede Praktijk gepubliceerd

28.03.2019

De nieuwe standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag, de Codes van Goede Praktijk en de lijst voor bouwkundig bodemgebruik/vormvast produkt werden zopas goedgekeurd door de minister van leefmilieu. U vindt alle goedgekeurde documenten op de website van OVAM via deze link.

Erkende bodemsaneringsdeskundigen dienen hier vanaf 1 april rekening mee te houden bij de uitvoering van o.a. het historische onderzoek, terreinbezoek en de monstername. Ook de Leidraad asbest werd officieel vrijgegeven.

Het gaat om de volgende documenten:

- CvGP voor de beoordeling van de reinigbaarheid van bodemmaterialen
- CvGP voor de beoordeling van de valorisatie van bagger- en ruimingsspecie
- CvGP voor het afbakenen van een kadastrale werkzone
- CvGP voor het gebruik van bodemmaterialen binnen een kadastrale werkzone
- CvGP voor het afbakenen van een zone voor het gebruik ter plaatse
- CvGP voor het gebruik van bodemmaterialen binnen een zone voor het gebruik ter plaatse
- CvGP voor het aanvullend onderzoek voor de beoordeling van de uitloging voor het gebruik van bodemmaterialen voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product
- CvGP voor de vaststelling van een nieuwe toepassing voor het gebruik van bodemmaterialen voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product
- Standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag
- Standaardprocedure voor de opmaak van een studie van de ontvangende grond
- CvGP voor de tijdelijke oeverdeponie voor ontwatering van bagger- en ruimingsspecie
- CvGP voor de tijdelijke oeverdeponie bij noodruiming van bagger- en ruimingsspecie
- Leidraad asbest

Meer info : klik hier

Nieuwe normen

Alle technische verslagen die ter conformverklaring worden ingediend vanaf 1 april 2019, moeten op basis van de nieuwe normen worden opgemaakt. Dit staat los van de publicatiedatum van de standaardprocedures en CvGP's. 

Vragen hierover ?  Aarzel niet om ons te contacteren: grondbank@grondbank.be