Reeks van 3 Webinars voor opdrachtgevers, openbare besturen en nutsmaatschappijen

14.05.2020

Grondbank vzw organiseert in juni 3 webinars, in de eerste plaats gericht naar opdrachtgevers, openbare besturen en nutsmaatschappijen. Aannemers van de vermelde werken zijn uiteraard ook welkom. In elke sessie gaan we dieper in op een ander type van werken. Via onderstaande link kan u inschrijven op de gewenste sessie. Deelname is gratis. Het aantal deelnemers per sessie wordt beperkt omwille van praktische redenen. 

Webinar 1 : Grachten ruimen, waterlopen, oeverdeponie - de grondverzetsregeling in de praktijk - 5/06/2020 14-15u

Gericht naar steden en gemeentes en openbare besturen die regelmatig onderhoudswerken uitvoeren aan hun grachten en waterlopen, of daarvoor beroep doen op een aannemer. 

Komen o.a. aan bod:

 • Wettelijk kader m.b.t. het grachten- en ruimingsspecie (Vlarebo hoofdstuk XIII)
 • Opmaak technisch verslag : verplicht? Opname in het bestek. 
 • Meldingsplicht : periodieke meldingen
 • Tijdelijk oeverdeponie voor ontwatering 
 • Noodruimingen

Tijdens dit webinar wordt ook de nota over ruiming van grachten van Grondbank voorgesteld.

Webinar 2 : Grondverzet bij bouwprojecten - 12/06/2020 14-15u

Gericht naar steden en gemeentes, openbare besturen, maar ook private opdrachtgevers die een bouwproject willen laten realiseren en daarbij geconfronteerd worden met de wettelijke verplichtingen zoals voorzien in Vlarebo hoofdstuk XIII (de grondverzetsregeling).

Komen o.a. aan bod:

 • Wettelijk kader m.b.t. graafwerken en bentonietslib ihkv bouwprojecten (Vlarebo hoofdstuk XIII)
 • Opmaak technisch verslag : welke informatie moet ik de erkende bodemsaneringsdeskundige bezorgen ?
 • Opname in het bestek.
 • Opvolging van de werken (begeleiding door een eBSD, onvoorziene omstandigheden, wijzigingen,…)

Tijdens deze sessie stelt de Grondbank ook haar nieuwe infofiche voor bouwheren voor. 

Webinar 3 : Werken aan nutsvoorzieningen - 22/06/2020 14-15u

Gericht naar nutsmaatschappijen en openbare besturen die regelmatig werken laten uitvoeren aan nutsleidingen, maar evenzeer aannemers die nutsleidingen plaatsen en/of gestuurde boringen uitvoeren. 

Komen o.a. aan bod:

 • Wettelijk kader m.b.t.  grondoverschotten uit sleufwerken en bentonietslib van boringen  (Vlarebo hoofdstuk XIII)
 • Meldingsplicht voor transport : periodieke meldingsplicht voor nutsmaatschappijen, ...
 • Verwerking van de grondoverschotten en bentonietslib : de rol van tussentijdse opslagcentra en reiniging
   

Praktisch :

 U kan gratis inschrijven voor 1 of meerdere van de bovenstaande webinars vie deze link