Praktijkgerichte opleiding grondverzet - Confederatie Bouw Brugge

20.05.2019

Op respectievelijk 6 juni en 19 november 2019 is Cindy Bullens van de Grondbank te gast in de Confederatie Bouw West-Vlaanderen (Brugge) en Oost-Vlaanderen (Zwijnaarde)voor een praktijkgerichte opleidingssessie.

Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Situering
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Ook gaat Cindy uitgebreid in op de voorziene wijzigingen aan het Vlarebo die op 1 april 2019 in voege gingen.

Doelgroep
Werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma 
De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

1. Krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
2. Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
3. Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
4. Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken 
5. Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
6. Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie
7. Nieuwigheden VLAREBO 2019

Waar en wanneer ?

06/06/19 CB West-Vlaanderen | Ten Briele 12 | 8200 Brugge | 9.00u – 12.00u
19/11/19 CB Oost-Vlaanderen | Tramstraat 59 | 9052 Gent | 18.30u – 21.30u

Inschrijvingen:
Brugge - 6/06 : klik hier
Zwijnaarde - 19/11 : link wordt later voorzien