Partijbeheer

02.01.2019

Onze Grondbank Community is opgebouwd rond het beheer van partijen en de opvolging van de volumebalans. Deze benadering biedt een paar sterke troeven:

- U heeft op elk moment een overzicht van de resterende volumes per partij; 

- Een nieuwe grondverzettoelating/melding start vanuit het partijbeheer en is daardoor intuïtiever;

- Als TOP/CGR kan u voor een nieuwe grondverzettoelating kiezen uit al uw aanwezige partijen, los van de conformverklaring (en dus het technisch verslag);

- Het afgelegde traject van een welbepaalde partij kan steeds geraadpleegd worden (360° view)...

Waar vind ik het overzicht van mijn partijen?

- partijen op een bepaalde werf : ga naar 'Mijn dossiers' en selecteer een specifiek dossier

- Partijen op een TOP : Selecteer een TOP-vestiging in 'Mijn TOP's' .

Lopende projecten

Voor lopende projecten zal de volumebalans nog niet volledig opgevolgd kunnen worden. De migratie van de oude gegevens laat het omrekenen van de massabalans nog niet toe. Hou er daarom rekening mee dat voor deze projecten de volumebalans een verkeerd beeld kan geven.