Overname conformverklaring - uploaden TV & CV via Grondbank Community

05.05.2021

Bij de overname van een conformverklaring van Grondwijzer, moet u ons steeds een kopie van het technisch verslag en de conformverklaring bezorgen. U dient dit via onze Grondbank Community te doen.

Vereenvoudigde procedure

De overname van een conformverklaring verloopt op dezelfde manier als een aanvraag van een nieuwe conformverklaring ('Conformverklaring' op de hoofdpagina van de Grondbank Community). Belangrijk is dat u het technisch verslag en de conformverklaring uploadt. Het is bij een overname niet nodig om de opmetingstabel (partijen, 3-delige codes,...) in onze applicatie aan te vullen.

Aangezien een overname gratis is, dient u in de stap 'opmerkingen' de keuze 'overname Grondwijzer' aan te vinken en de Grondwijzer-referentie van de conformverklaring te vermelden. 

Opgelet : sinds 1 mei dienen alle aanvragen via de Grondbank Community te gebeuren.

Heeft u vragen over het gebruik van de Grondbank Community ? U kan steeds bij ons terecht op grondbank@grondbank.be of onze helpdesk : 02/545 58 48.