Overgangsmaatregelen - alles op een rijtje

10.03.2019

Vanaf 1 april 2019 zijn de nieuwe normen van het Vlarebo van kracht. Er is echter een overgangsregeling voorzien die de overgang van de oude naar de nieuwe normen vergemakkelijkt.

Wanneer kan u de overgangsregeling gebruiken ? 

De overgangsmaatregelen zijn van toepassing op de volgende situaties:

1. Uitgegraven bodem met een TV

Gebruik van uitgegraven bodem waarvoor het technisch verslag vóór 1 april 2019 werd ingediend bij een erkende bodembeheerorganisatie: voor dergelijke partijen kan u nog een grondverzettoelating aanvragen (op basis van het oude TV) tot ten laatste 31 december 2019, voor zover deze grond ook vóór het einde van het jaar wordt toegepast.

We onderscheiden 3 periodes waarin deze bodemmatrialen worden gebruikt :

- Voor gebruik van bodemmaterialen vóór 1 april 2019 zijn enkel de oude normen van toepassing ;

- voor gebruik van bodemmaterialen tussen 1 april 2019 en 31 december 2019 mag men nog de oude normen hanteren. Indien gewenst mag de erkende bodemsaneringsdeskundige de analyseresultaten echter al hertoetsen aan de nieuwe normen;

- Voor gebruik van bodemmaterialen na 31 december 2019 gelden uitsluitend de nieuwe normen.

Om gebruik te maken van de nieuwe normen moet de bouwheer opdracht geven aan de erkende bodemsaneringsdeskundige om de bestaande resultaten te hertoetsen aan de nieuwe normen. Op basis van het aangepaste besluit – aangevuld met een nieuw zoneringsplan en opmetingstabel in geval van een wijziging – kan de Grondbank de conformverklaring aanpassen.

2. Bagger en ruimingsspecie met grondstofverklaring

Gebruik van bagger- en ruimingsspecie waarvoor OVAM vóór 1 april 2019 een grondstofverklaring heeft afgeleverd: deze grondstofverklaring blijft nog geldig tot en met 31 maart 2020, voor zover deze specie ook vóór deze datum wordt toegepast. Voor toepassingen nà deze datum zijn de nieuwe normen van toepassing en moet ook een technisch verslag opgesteld worden. 

Indien er nog géén grondstofverklaring voor 1 april 2019 werd afgeleverd, is een technisch verslag vereist vanaf 1 april 2019 en gelden dan ook onmiddellijk de nieuwe normen. 

We raden bouwheren aan om tijdig contact op te nemen met een erkende bodemsaneringsdeskundige.

Vragen hierover ? Contacteer ons via grondbank@grondbank.be