Voorziene controles bij TOP's, CGR's en CSV's op toepassing CMA 1/A.8 - voor- en najaar 2021

09.04.2021

OVAM kondigt voor het voor- en najaar van 2021 controles aan op de praktische toepassing van de nieuwe CMA 1/A.8 op tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging en centra voor slibverwerking. Ze zal de erkende bodemsaneringsdeskundigen op voorhand informeren over waar en wanneer er stalen zullen worden genomen. Ook de TOP, CGR of CSV in kwestie kan hierover gecontacteerd worden.

Nieuwe procedure CMA 1/A.8

In het CMA is een nieuwe procedure CMA1/A.8 opgenomen. Deze procedure beschrijft de staalname van hopen en partijen steekvaste en niet-steekvaste bodemmaterialen die opgeslagen zijn in tijdelijke opslagplaatsen, centra voor grondreiniging en centra voor sedimentverwerking.
U vindt deze procedure hier.

Heeft u vragen over deze controlecampagne? Neem dan contact op met de OVAM via kwaliteitsborging@ovam.be.