OVAM geeft richtlijnen m.b.t. PFAS-onderzoek

08.07.2021

Op 5 juli 2021 publiceerde OVAM een nieuwsbrief i.v.m. PFAS onderzoek. Deze is in de eerste plaats gericht naar erkende bodemsaneringsdeskundigen.

De nieuwsbrief geeft richtlijnen m.b.t. 

  • het detecteren van risico-activiteiten waarbij PFAS als verdachte parameters kunnen worden beschouwd
  • de staalname en de te gebruiken recipiënten (polypropyleen aangeraden).
    Atmosferische depositie : indien stalen worden genomen om de aanwezigheid van PFAS/PFOS te onderzoeken ten gevolge van mogelijke atmosferische depositie wordt een staalnamediepte tot 0,15 m-mv vooropgesteld. 
  • de individueel te analyseren PFAS in de bodem en de te hanteren CMA_3_D
  • aandachtspunten m.b.t. analyse op grondwater, zoals de individueel te analyseren PFAS
  • beschikbare toetsingswaarden (richtwaarden)
  • wijze van rapportering,...

Momenteel wordt er gewerkt aan de opmaak van een onderzoeksprotocol voor verkennende bodemonderzoeken PFAS op en rond brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en locaties waar op basis van gemeente of brandweer in het verleden zware branden vermoedelijk met PFOS-schuim zijn geblust. 

U vindt de nieuwsbrief van OVAM hier.

Nuttige links: