Opvolging van de totale volumebalans

11.07.2019

Op 1 april 2019 trad de vernieuwde Vlarebo in voege. We lichten graag enkele nieuwe verplichtingen toe, van toepassing op werven mét een technisch verslag.

Nieuwe meldingen voor bodemmaterialen mét technisch verslag

Bij het afleveren van grondverzettoelatingen en bodembeheerrapporten houdt Grondbank al geruime tijd toezicht op de totale volumebalans van de werf. Deze werkwijze werd in VLAREBO verankerd. De aannemer moet elke afvoer en elke toepassing aan de erkende bodembeheerorganisatie melden. Concreet:

  • Voor een toepassing binnen of buiten de werf (hiervoor doet u respectievelijk een aanvraag gebruiksbrief of grondtransporttoelating)
  • Voor afvoer naar een opslagplaats of centrum voor grondreiniging (hiervoor doet u een grondtransportmelding naar TOP/CGR)
  • NIEUW: transporten naar het Waalse of Brusselse gewest of het buitenland, de afvoer van bodemmaterialen naar een stortplaats (bvb  ontwaterde baggerspecie) of naar een afvalverwerker/breker (wanneer bvb de bodemmaterialen meer dan 75% bodemvreemde materialen bevatten).  In dit laatste geval dient u sinds 1 april een melding VARIA te doen. Dit kan eenvoudig via de community. Kies op de hoofdpagina voor de optie ‘Meldingen’.

Vlotte behandeling van grondverzettoelatingen

De aanvragen van grondtransporttoelatingen bevatten niet altijd de vereiste informatie, waardoor de behandeling ervan vertraging oploopt. Dit is voor zowel de aannemer (vertraging transporten, onzekerheid over de correcte toepassing van de bodemmaterialen) als voor Grondbank geen efficiënte werkwijze.

We raden aan om in geval van afvoer naar een eindbestemming, steeds de Standaard Verklaring Afnemer volledig in te vullen.

  • Wanneer de gronden gebruikt worden in een bouwkundige toepassing, dient deze gedetailleerd omschreven te worden (functie van de partij, dikte, hoogte, …) eventueel aangevuld met een dwarsprofiel of schets. Indien een andere betrokkene optreedt als afnemer dient deze de Standaard Verklaring Afnemer ook steeds te tekenen.
    Op de community vindt u verschillende filmpjes om u beter wegwijs te maken.
  • In geval van hergebruik binnen de werf dient u minstens per partij aan te geven hoe deze wordt gebruikt (fundering, ophogingen, sleufaanvullingen, …) en in welke (kadastrale) zone deze zal worden toegepast.

Indien er belangrijke informatie ontbreekt over de bestemming (adresgegevens, coördinaten of kadastrale gegevens) of het gebruik van de bodemmaterialen, contacteren wij u.

Indien we geen reactie ontvangen op onze vraag voor bijkomende gegevens, binnen een periode van 5 dagen, zal de aanvraag afgesloten worden met een weigering. Hier zijn geen kosten aan verbonden maar de beoogde verplaatsing van de gronden kan uiteraard niet doorgaan.

Ter info: op de Grondbank Community vindt u een overzicht van alle lopende aanvragen waarvoor wij bijkomende informatie hebben opgevraagd. Ga naar ‘Mijn Aanvragen’, selecteer ‘2. Aanvragen in behandeling’.