Opvolging van 'aanpassingen gevraagd' ihkv de conformverklaring

06.08.2019

Eerder dit jaar brachten we u reeds op de hoogte van onze nieuwe aanpak voor de behandeling van technische verslagen, en dit in het kader van onze kwaliteitsborging. Zo wordt een dossier bvb. afgesloten met een niet-conformverklaring, indien we binnen de 30 dagen geen reactie ontvangen op een vraag bijkomende gegevens. Deze boodschap wordt sinds kort ook meegegeven in onze mails met de vraag naar bijkomende gegevens. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de vakantieperiode. Ook voor oudere dossiers zullen wij overgaan tot het afleveren van een niet-conformverklaring en wordt het dossier vervolgens afgesloten. 

In kader van deze oudere dossiers werd reeds vóór 1 juli een mail gestuurd met vraag naar bijkomende gegevens. In sommige gevallen ontving Grondbank nog geen antwoord. Dit leidt helaas tot misverstanden, ook bij bouwheren (die niet altijd ingelicht worden).

Volg openstaande vragen op via Grondbank Community

Via de Grondbank Community kan u op elk moment nagaan voor welke technische verslagen u nog niet heeft geantwoord op onze vraag voor bijkomende gegevens / aanpassingen. Kies in de community voor 'mijn aanvragen'. Selecteer in het dropdown menu links boven de optie '2. Aanvragen in Behandeling' om een overzicht te krijgen van alle aanvragen die nog niet werden afgewerkt. In de kolom 'status' ziet u voor welke technische verslagen een aanpassing gevraagd werd : filter eenvoudigweg op de status 'aanpassingen gevraagd'.

Afsluiten dossiers / niet-conformverklaring

Om toch nog een conformverklaring te ontvangen, dient u zo snel mogelijk te antwoorden op de gestelde vragen. We raden - in het geval van oudere openstaande dossiers - aan om bij de opdrachtgever te informeren naar de stand van zaken in het project. Mocht het grondverzet ondertussen zijn uitgevoerd of werd de uitvoering er van uitgesteld naar een latere datum, vragen we om ons daarvan in te lichten. 

Indien er naar aanleiding van een vraag naar bijkomende gegevens / aanpassingen bvb. een bijkomende monstername en/of analyses worden uitgevoerd, gelieve dat ook zo spoedig mogelijk te laten weten. Zodoende wordt er niet onnodig een niet-conformverklaring opgemaakt. Vermeld in dat geval de uiterlijke datum dat de bijkomende gegevens zullen worden overgmaakt (maximum termijn : 3 maanden). 

Indien we tegen 15/09/2019 geen antwoord ontvingen, zal het betreffende dossier afgesloten worden met een niet-conformverklaring en wordt de dienst gefactureerd.