Opgelet : de overgangsperiode loopt af op 31 december 2019

07.11.2019

Het nieuwe Vlarebo dat in voege ging op 1 april 2019, voorzag in een overgangsregeling om de sector voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe normen en procedures.

U vindt hier een overzicht van deze overgangsmaatregelen.

31 december 2019 - oude technische verslagen vervallen   

Op 31 december 2019 verloopt een belangrijk deel(*) van deze overgangsregeling : bodemmaterialen kunnen na deze datum enkel nog worden toegepast als het technisch verslag werd aangepast aan de bepalingen en de normen van het nieuwe Vlarebo.

Indien de grondwerken in het kader van uw bouw-, infrastructuurproject, of uw bagger- of ruimingswerken (*) na 31 december 2019 verderlopen, of indien er sprake is van overschotten (bvb gestapeld op de werf, een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking) die nog toegepast zullen worden na die datum, is een aanpassing van het technisch verslag aan de nieuwe normen verplicht. 

De Grondbank raadt de opdrachtgevers aan om - indien dit nog niet zou gebeurd zijn - hun erkende bodemsaneringsdeskundige de opdracht te geven om het technisch verslag aan te passen.  We roepen tegelijkertijd de aannemers op om hun opdrachtgever hierop te wijzen. 
Ook uitbaters van tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging of centra voor slibverwerking doen er goed aan om nu reeds na te gaan voor welke gestapelde partijen een update nodig is.

Nadat het technisch verslag werd aangepast en conformverklaard (minstens voor dat deel dat na 31 december 2019 nog wordt uitgevoerd), kan de aannemer opnieuw grondverzettoelatingen aanvragen. 

 

Actualisatie

In combinatie met de aanpassing aan het nieuwe Vlarebo, raden wij aan dat de erkende bodemsaneringsdeskundige nagaat of de bestaande resultaten nog steeds voldoende representatief zijn voor de huidige situatie. Dit is essentieel om de geldigheidsduur van het Technisch verslag (max 2 jaar) met 2 jaar te verlengen.

 

(*) Voor bagger- en ruimingssepcie en eventuele andere bodemmaterialen waarvoor er een grondstofverklaring werd afgeleverd vóór 1 april 2019, blijft deze grondstofverklaring nog geldig tot uiterlijk 31 maart 2020.