Nieuwe website online !

11.07.2019

De nieuwe website van Grondbank vzw is gelanceerd !
Deze bevat alle essentiële informatie over de nieuwe grondverzetsregeling (1 april 2019) en geeft een handig overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Onze website biedt antwoorden op de vragen die u als opdrachtgever, waterloopbeheerder, aannemer, tussentijdse opslagplaats,... heeft m.b.t. de dagdagelijkse praktijk.

Opbouw

De homepage leidt u onmiddellijk naar de meest relevante informatie, en dit op maat van uw activiteiten. Klik op de 'tile' die voor u van toepassing is - bvb. opdrachtgever, aannemer, tussentijdse opslagplaats,... Voor elke actor die betrokken is bij de uitgraving van grond, het baggeren of ruimen van slib, de opslag, de behandeling en het transport ervan, vindt u de meest essentiële info en FAQ's op maat.

Wanneer u naar beneden scrolt krijgt u vervolgens een overzicht van de diensten die de Grondbank aanbiedt, en die naargelang de fase van uw bouw-, infrastructuur- of baggerproject (voorbereidende fase, uitvoering,...).

Via de menubalk bovenaan, heeft u toegang tot extra informatie, zoals bvb. over onze teams en hun specialisatie ('Over ons'), wat u dient te weten om bij ons aan te sluiten ('Aansluiten') en een bundeling van vakinformatie en nieuwsberichten ('Kenniscentrum'),...

Meer in de toekomst

Neem een kijkje en u vindt wellicht al heel wat belangrijke info.
De komende maanden zal de website verder aangevuld worden met meer informatie en nieuws. Onze ambitie is om u steeds op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt in uw sector.